Badania sanitarno-epidemiologiczne w ramach medycyny pracy

Justyna Kosecka, Doradca Medyczny
 w medycyna pracy, Niezbędnik pacjenta

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonują najczęściej stacje sanitarno-epidemiologiczne. Należy udać się do punktu oddawania próbek lub laboratorium (najczęściej otwarte w godzinach dopołudniowych) i oddać łącznie 3 próbki z kałem. Próbki są badane w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych. Na podstawie otrzymanych wyników ze stacji epidemiologicznej oraz ewentualnych dodatkowych badań, lekarz medycyny pracy stwierdza brak przeciwwskazań lub przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy. Odrębne przepisy prawa regulują takie kwestie jak: skład badania sanitarno-epidemiologicznego, osoby zobligowane do wykonywania badań, okres ważności badania sanitarno-epidemiologicznego oraz koszty związane z jego wykonaniem.

doctor-563428_1920

 1. Kto musi wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne?
 2. Co wchodzi w skład badań sanitarno-epidemiologicznych?
 3. Jak długo są ważne badania sanitarno-epidemiologiczne?
 4. Ile kosztują badania sanitarno-epidemiologiczne?

Kto musi wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne?

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinny wykonać przede wszystkim osoby:

 • osoby, które wykonują pracę/planują jej podjęcie w miejscu, w którym potencjalnie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia/choroby zakaźnej na innych pracowników;
 • uczniowie/studenci/doktoranci, którrzy kształcą się w kierunku wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia/choroby zakaźnej na inne osoby;
 • wszystkie osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną;
 • ozdrowieńcy, nosiciele oraz osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi, chorymi albo materiałem zakaźnym.

Co wchodzi w skład badań sanitarno-epidemiologicznych?

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z przepisami prawnymi, przeprowadzane jest w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych bądź też potwierdzenia choroby zakaźnej. W skład badań laboratoryjnych wchodzi badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. Jeżeli z próby uzyskany zostanie wynik dodatni, to uznaje się, że osoba u której przeprowadzono to badanie, jest identyfikowana jako osoba zakażona odpowiednim czynnikiem chorobotwórczym. Jeżeli w trakcie badania lekarskiego zachodzi podejrzenie gruźlicy lub zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym niż ww. to powinny być przeprowadzone dodatkowe badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne.

Jak długo są ważne badania sanitarno-epidemiologiczne?

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych nie precyzują jasno jak długo ważne są takie badania. Osobie, która zajmuje stanowisko pracy wymagające wykonania tego typu badania lub jest narażona na czynniki biologicznie szkodliwe dla zdrowia, zaleca się by wykonywała je mniej więcej co 2-4 lata.

To, które stanowisko pracy wymaga przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych reguluje art. 229 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Ile kosztują badania sanitarno-epidemiologiczne?

Teoretycznie to pracodawca powinien wystawić skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne, a osoba nie powinna pokrywać, żadnych kosztów. Jednak w praktyce zwykle pokrycie kosztów leży po stronie zainteresowanej osoby. Są to kwoty rzędu około 200 złotych. Mogą pojawić się też dodatkowe koszty ewentualnych badań zaleconych przez lekarza medycyny pracy. Ceny nie są jednak określone ustawowo.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane artykuły
Komentarze
 • Weronika
  Odpowiedz

  Ile kosztują badania sanitarno-epidemiologiczne?

  Teoretycznie to pracodawca powinien wystawić skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne, a osoba nie powinna pokrywać, żadnych kosztów. Jednak w praktyce zwykle pokrycie kosztów leży po stronie zainteresowanej osoby. Są to kwoty rzędu około 200 złotych. Mogą pojawić się też dodatkowe koszty ewentualnych badań zaleconych przez lekarza medycyny pracy. Ceny nie są jednak określone ustawowo.

  W takim razie proszę mi powiedzieć dlaczego pracodawca odrzucił moje orzeczenie do celów sanitarno epidemiologicznych z tego powodu, że zapłaciłam za nie sama i polecił mi pójść tam gdzie ma podpisaną umowę? To jak to jest z tymi przepisami? Można płacić z własnej kieszeni czy trzeba korzystać z oferty pracodawcy?

Zostaw komentarz


Wpisz szukane słowo lub frazę a następnij naciśnij enter