Hospicjum stacjonarne – jaki jest czas oczekiwania na miejsce i jak się dostać?

Joanna Czekańska, Doradca Medyczny
 w Niezbędnik pacjenta, opieka długoterminowa

Świadczenia opieki hospicyjnej i paliatywnej to kompleksowa oraz wszechstronna opieka, a także leczenie objawowe pacjentów chorujących na niepoddające się leczeniu przyczynowemu, nieuleczalne, ograniczające życie i postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym i ich uśmierzanie. Skierowana jest na poprawę jakości życia oraz na łagodzenie cierpień duchowych, psychicznych i socjalnych. Hospicjum stacjonarne lub oddział opieki paliatywnej przeznaczone są dla pacjentów z trudnymi do kontroli objawami, bez nadziei na wyleczenie, często w schyłkowym okresie życia. Czy wiesz jakie dokumenty są potrzebne aby zostać przyjętym do hospicjum? Czy potrzebne jest skierowanie i kto je wystawia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

doctor-1228627_1920

 1. Co to jest hospicjum stacjonarne?
 2. Skierowanie do hospicjum stacjonarnego
 3. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do hospicjum stacjonarnego
 4. Jak dostarczyć dokumenty?
 5. Kolejki do hospicjum stacjonarnego
 6. Koszty pobytu w hospicjum stacjonarnym
 7. Jaki sprzęt medyczny powinno zapewnić hospicjum stacjonarne?
 8. Jakie jednostki chorobowe kwalifikują się do leczenia w hospicjum stacjonarnym?
 9. Jakie świadczenia są gwarantowane w hospicjum stacjonarnym?
 10. Czy lekarz i pielęgniarka jest w hospicjum stacjonarnym całą dobę?
 11. Jakie świadczenia zapewnia hospicjum nieodpłatnie?

Co to jest hospicjum stacjonarne?

Hospicjum stacjonarne to instytucja funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej, która stosuje metody opieki paliatywnej oraz jest przeznaczona do opieki nad pacjentami nieuleczalnie i przewlekle chorymi. Nie jest to szpital, chociaż zapewnia stacjonarną opiekę medyczną, jego ideą jest stać się domem dla osób tam przebywających. Powodów, dla których umieszcza się tam chorego jest kilka, głównie pacjenci trafiają tam:

 • w momencie gdy potrzebują całodobowej opieki medycznej,
 • gdy nie ma bliskiej osoby lub gdy rodzina jest za daleko by móc się zaopiekować,
 • kiedy rodzina np. musi wyjechać i nie ma osoby, która mogłaby się opiekować chorą osobą (tzw. opieka wyręczająca).

Hospicjum pracuje całą dobę, świadczenie udzielane są tam bezpłatnie. Przez cały dzień i noc może być obecna rodzina pacjenta. Pieczę nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej pełni interdyscyplinarny zespół składający się z lekarzy, psychologów, pielęgniarek, sióstr zakonnych, kapelana oraz wolontariuszy.

Skierowanie do hospicjum stacjonarnego

Podstawą do objęcia chorego opieką jest posiadanie skierowania do hospicjum stacjonarnego. Zaświadczenie takie może wystawić lekarz rodzinny, lekarz specjalista np. onkolog. Powinno ono zawierać informacje uzyskane z wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, badań dodatkowych oraz leczenia. Powinna się tam również znaleźć adnotacja, że wyczerpano już opcje terapeutyczne leczenia przyczynowego. Skierowanie wypisuje się z określeniem typu hospicjum (stacjonarne/domowe), ale bez polecania czy wskazywania konkretnego ośrodka.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do hospicjum stacjonarnego

Każde hospicjum posiada własny komplet dokumentów do wypełnienia, przeważnie są one dostępne na stronie internetowej placówki. Większość z nich musi wypełnić sam chory lub rodzina, lekarzowi pozostaje wypełnienie kwestionariusza, w którym zaświadcza np. o braku choroby psychicznej lub aktywnej choroby zakaźnej, które mogłyby zagrozić innym mieszkańcom hospicjum. Do przyjęcia wymagane są:

 • dokument o zakończeniu leczenia przyczynowego,
 • dokument rozpoznania choroby nowotworowej,
 • ksero kart informacyjnych (wypisy) z rozpoznaniem choroby,
 • skierowanie od lekarza POZ lub od specjalisty,
 • pisemna zgoda chorego lub jego opiekuna,
 • dowód osobisty,
 • legitymacja emeryta/rencisty.

Jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć do konkretnego hospicjum stacjonarnego. Chory lub rodzina jest zobowiązany dostarczyć placówce oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. W praktyce wygląda to tak, że po zajęciu miejsca w kolejce oczekujących, pacjent musi poczekać jakiś czas, aż zostanie przyjęty. Kiedy zwolni się miejsce, personel hospicjum informuję kiedy należy się zgłosić do placówki.

Bywa, że gdy zwolni się już miejsce, rodzina odmawia przyjęcia chorego, ponieważ na chwilę obecną radzi sobie z opieką. Wówczas przyjmuje się następnego pacjenta z kolejki, a kiedy bliscy przestają sobie radzić, dzwonią do hospicjum z prośbą o przyjęcie (pacjent jest przyjmowany najszybciej jak jest to możliwe).

Kolejki do hospicjum stacjonarnego

Czas oczekiwania na przyjęcie zależy od liczby wolnych miejsc w placówce. Z uwagi na ich ograniczoną ilość oraz dużą liczbę osób wymagających całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym, okres oczekiwania na miejsce może się wahać od paru tygodni do paru miesięcy. W dużych miastach czas oczekiwania jest dłuższy niż w mniejszych miejscowościach.

Koszty pobytu w hospicjum stacjonarnym

Opieka hospicyjna jest realizowana w ramach kontraktu z NFZ, w związku z czym chory nie ponosi kosztów pobytu i opieki. Koszty leczenia refundują środki zdobyte przez placówkę podczas akcji charytatywnych i od sponsorów, a także przekazane przez NFZ.

Jaki sprzęt medyczny powinno zapewnić hospicjum stacjonarne?

Hospicjum dla swoich pacjentów ma obowiązek zagwarantować następujący sprzęt medyczny i pomocniczy:

 • łóżka szpitalne (zwykłe i łamane) o regulowanej wysokości, wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem,
 • materace przeciwodleżynowe,
 • inny sprzęt przeciwodleżynowy (zwłaszcza poduszki, podpórki, wałki),
 • sprzęt ułatwiający pielęgnację (podnośniki, parawany, pasy ślizgowe),
 • koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu,
 • ssak elektryczny,
 • inhalatory,
 • glukometry,
 • aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
 • pompy infuzyjne,
 • kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie,
 • aparat EKG, który znajduje się w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem.

Jakie jednostki chorobowe kwalifikują się do leczenia w hospicjum stacjonarnym?

Dla osób dorosłych spis nieuleczalnych, postępujących i ograniczających życie chorób obejmuje:

 • chorobę wywołaną przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV);
 • nowotwory (np. nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła, nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, czerniaki i inne nowotwory złośliwe skóry, nowotwór złośliwy piersi, nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych);
 • następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego;
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;
 • kardiomiopatia;
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej;
 • owrzodzenie odleżynowe.

W przypadku dzieci do 18 roku życia rozpoznań jest znacznie więcej. Obejmują one dodatkowo np. porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłą chorobę układu oddechowego, rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym (zwłaszcza dysplazja oskrzelowo-płucna), inne zaburzenia mózgowe noworodka (szczególnie niedokrwienie mózgu noworodkowe), wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń – dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli.

Jakie świadczenia są gwarantowane w hospicjum stacjonarnym?

Świadczenia gwarantowane realizowane w hospicjum stacjonarnym obejmują:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
 3. leczenie farmakologiczne,
 4. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
 5. leczenie innych objawów somatycznych,
 6. opiekę psychologiczną nad chorym i jego rodziną,
 7. rehabilitację,
 8. zapobieganie powikłaniom,
 9. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej,
 10. zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej,
 11. opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie pacjentów do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Czy lekarz i pielęgniarka jest w hospicjum stacjonarnym całą dobę?

Lekarz specjalista z dziedziny medycyny paliatywnej, lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej, lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej, jest dostępny całodobowo, przez 7 dni w tygodniu w hospicjum stacjonarnym. Podobnie pielęgniarka udziela całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez 7 dni w tygodniu.

Jakie świadczenia zapewnia hospicjum nieodpłatnie?

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych hospicjum stacjonarne zapewnia choremu nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne.

Autor: Joanna Czekańska, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane artykuły
Komentarze
 • DOMINIKA
  Odpowiedz

  Ile jest ważne skierowanie do hospicjum stacjonarnego?

Zostaw komentarz


Wpisz szukane słowo lub frazę a następnij naciśnij enter