Stomia a sanatorium na NFZ. Czy stomia jest przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego?

Justyna Kosecka, Doradca Medyczny
 w leczenie uzdrowiskowe, Niezbędnik pacjenta

Istnieje szereg przeciwwskazań dotyczących grup schorzeń i jednostek chorobowych, w przypadku których nie jest możliwe stosowanie leczenia metodami uzdrowiskowymi. Z prawnego punktu widzenia osoby ze stomią, dopiero po upływie 5 lat od jej wyłonienia, mogą starać się o wyjazd do sanatorium tak, aby w pełni korzystać z wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych.

hospital-661274_1920

Na wstępie warto zaznaczyć, że w około 80% przypadków powodem wyłonienia stomii jest przebyta choroba nowotworowa. Pacjentów ze stomią, którzy chcą skorzystać z leczenia sanatoryjnego można podzielić na trzy grupy.

Pierwsza z nich to osoby, u których minął okres 5 lat od momentu wyłonienia stomii. Niestety często nie wiedzą one, że dopiero po upływie pięcioletniego okresu od wyłonienia stomii mogą skorzystać z kompleksowego leczenia sanatoryjnego. Chodzi głównie o możliwość uszkodzenia worka stomijnego podczas stosowania m.in. zabiegów z zakresu balneoterapii, masaży podwodnych, biczy wodnych, promieniowania laserowego czy pól magnetycznych.

Osoby, u których nie minął jeszcze pięcioletni okres karencji od wyłonienia stomii (grupa II) i nie posiadają innych przeciwwskazań, mogą korzystać z leczenia sanatoryjnego w ograniczonym zakresie, głównie z: klimatoterapii, kinezyterapii, masaży leczniczych, światłolecznictwa i aerozoloterapii.

W przypadku osób, które zabieg wyłonienia stomii miały np. zaledwie kilka miesięcy wcześniej (grupa III), to mogą one ubiegać się o możliwość wyjazdu do sanatorium tylko jeśli posiadają zaświadczenie od lekarza onkologa o braku przeciwwskazań do pobytu w sanatorium. Ponadto, osoby te mogą korzystać jedynie z klimatoterapii, czyli terapii polegającej na wykorzystaniu naturalnych czynników lokalnego klimatu (np. czystość powietrza, temperatura, promienie słoneczne).

Niemniej skierowania na leczenie uzdrowiskowe są analizowane w sposób zindywidualizowany w odniesieniu do każdego pacjenta. Lekarz specjalista z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej (zatrudniony w NFZ) może prosić o uzupełnienie dokumentacji medycznej, przeprowadzenie dodatkowych badań lub skierować osobę na dodatkową konsultację do lekarza specjalisty.

 

Zakres zabiegów z jakich mogą korzystać osoby ze stomią podczas pobytu w sanatorium

źródło: opracowanie własne

Ważne!

Leczenie uzdrowiskowe odbywa się w określonych kierunkach/ profilach leczniczych. Oznacza to, że w zależności od schorzenia z jakim osoba ze stomią chce udać się do sanatorium, będzie ona mogła skorzystać z leczenia uzdrowiskowego bądź nie. Podkreślić należy, że stomia to nie choroba, a jedynie jej skutek! Dlatego też nie może być wskazaniem do leczenia w uzdrowisku. Podstawą skierowania osoby do sanatorium na NFZ mogą być inne przewlekłe schorzenia, które wymagają zastosowania leczenia uzdrowiskowego np. choroba reumatyczna, choroba wieńcowa, stan po udarze, nieżyt jelit itd. Wówczas zabiegi stosowane podczas pobytu danej osoby w sanatorium są ukierunkowane na wzmocnienie stanu zdrowia i rehabilitację uzdrowiskową ze względu na występowanie danego schorzenia.

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego u osób ze stomią

Z leczenia uzdrowiskowego nie powinny korzystać osoby ze stomią, które:

  • mają przerzuty nowotworowe;
  • są w trakcie chemioterapii lub radioterapii;
  • mają nieuregulowany cykl wypróżnień (przewlekłe zaparcia lub biegunki);
  • posiadają poważne powikłania stomii (np. uwięźnięcie stomii, przetoka okołostomijna, przepuklina okołostomija).

Sprawdź jakie są ogólne i szczegółowe przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane artykuły
Komentarze
  • Ewa
    Odpowiedz

    Mama ma 89 lat. Sama nie założy sobie worka stomijnego, bo stomia umiejscowiona jest dość wysoko. Potrzebuje opieki. Chce z tatą wyjechać do sanatorium może być odpłatnie . Gdzie są i czy w ogóle, sanatoria dla takich osób?

Zostaw komentarz


Wpisz szukane słowo lub frazę a następnij naciśnij enter