Dokumentacja medyczna w POZ. Co z dostępem do karty pacjenta po zmianie przychodni?

 w lekarz rodzinny, Niezbędnik pacjenta

Każdy pacjent w dowolnej chwili może zmienić przychodnię POZ (przychodnię lekarza rodzinnego). Często jednak zdarza się, że rezygnuje z tego uzasadniając, iż w nowej przychodni lekarz nie będzie miał wglądu do jego karty, a co za tym idzie historii przebytych chorób. Zdarza się również, że potrzebne nam są informacje zawarte w naszej karcie pacjenta. Co wtedy? Czy przychodnia na prośbę pacjenta ma obowiązek udostępnić mu jego dokumentację medyczną? Co dzieje się z kartą pacjenta po zmianie przychodni? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w artykule poniżej.

medical-563427_1920

 1. Czy mam prawo wglądu do mojej karty pacjenta w przychodni rodzinnej? Dokumentacja medyczna w podstawowej opiece zdrowotnej.
 2. Co z moją dokumentacją medyczną po zmianie przychodni POZ?
 3. Czy trzeba zapłacić za kopię karty zdrowia w przychodni lekarza rodzinnego?
 4. Co z kartą szczepień po zmianie przychodni?
 5. Jak długo przychodnia lekarza rodzinnego przechowuje kartę zdrowia/ dokumentację medyczną?

Czy mam prawo wglądu do mojej karty pacjenta w przychodni rodzinnej? Dokumentacja medyczna w podstawowej opiece zdrowotnej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz do dokumentacji związanej z udzielonymi mu świadczeniami zdrowotnymi. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej może również udostępnić dokumentację medyczną przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez niego upoważnionej (po śmierci pacjenta wgląd do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona za życia).
Dokumentacja medyczna może być udostępniana do wglądu w przychodni, poprzez wydanie wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru.

Źródło: art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Co z moją dokumentacją medyczną po zmianie przychodni POZ?

Pomimo zmiany przychodni podstawowej opieki zdrowotnej pacjent nie traci dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona udostępniona na prośbę pacjenta do jego wglądu, poprzez wydanie wyciągów, odpisów lub kopii, a także poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu.

Źródło: art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Czy trzeba zapłacić za kopię karty zdrowia w przychodni lekarza rodzinnego?

Przychodnia może pobierać opłaty za wydanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej. Wysokość takiej opłaty ustala placówka wydająca dokumentację.
Kwota ta nie może być jednak wyższa niż:

 1. 8,11 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale),
 2. 0,81 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale),
 3. 8,11 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (o ile placówka prowadzi dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej), (0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale).

(Kwoty maksymalne podane w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r. – 4055,04 zł).

Źródło: art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Co z kartą szczepień po zmianie przychodni?

W przypadku zmiany przychodni podstawowej opieki zdrowotnej kartę szczepień dziecka należy przekazać – za potwierdzeniem odbioru – do nowej przychodni, w której rodzic złożył deklarację wyboru. O przekazanie karty szczepień występuje nowa przychodnia (wydaje się ją za potwierdzeniem odbioru).

Źródło: § 11. 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Źródło: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/dokumentacja-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dziecka

Jak długo przychodnia lekarza rodzinnego przechowuje kartę zdrowia/ dokumentację medyczną?

Przychodnia powinna przechowywać dokumentację medyczną przez 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
Wyjątki dotyczą skierowań na badania/ zleceń lekarza (5 lat), zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta (10 lat), dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia dwóch lat (22 lata) oraz dokumentacji medycznej pacjentów, których zgon nastąpił w wyniku uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat).
Po upływie czasu przechowywania dokumentacji medycznej jest ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Źródło: art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dowiedz się więcej na temat dokumentacji medycznej!

Autor: Olga Komendacka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy
Komentarze
 • Kazimierz
  Odpowiedz

  Mój lekarz rodzinny przeszedł (nie wiem z jakiego powodu) do innej spółki medycznej na sąsiednim osiedlu, mającą podpisaną umowę z tym samym POZ dzielnicy Kraków Południe.
  Rejestracja nie chciała mi udzielić informacji gdzie zniknął mój lekarz rodzinny, u którego leczę się ponad 40 lat (rejestracja proponowała mi innych lekarzy z tej samej spółki).
  Rejestracja odmawia mi przesłania mojej 40-letniej dokumentacji do mojego starego lekarza rodzinnego. Uważam, że jest to moja historia chorób sporządzona przez tego mojego lekarza rodzinnego, u którego dalej będę się leczył. A stara spólka jak chce to może sobie zrobić ksero.
  Proszę o odpowiedz w powyższej sprawie.

  Z wyrazami szacunku
  Kazimierz

  • admin
   Odpowiedz

   Przychodnia, do której Pan należał ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez ustawowo określony okres czasu. Jeżeli zmienił Pan świadczeniodawcę POZ, przychodnia, do której Pan należał do tego czasu może Panu wydać Pańską dokumentację medyczną w postaci kopii (po uiszczeniu opłaty – przybliżony koszt przedstawiony w punkcie Czy trzeba zapłacić za kopię karty zdrowia w przychodni lekarza rodzinnego?). Nie musi Pan kopiować całej karty – może Pan skopiować tylko fragment obejmujący ostatnie wpisy.

 • Weronika
  Odpowiedz

  Witam. Czy jeśli nie zmieniłam jeszcze przychodni, ale zamierzam, to mogę prosić o kopie lub po prostu oddanie mi karty? Pytam, bo nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam. Pozdrawiam i dziękuję

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search