Dopłaty do sanatorium w ramach NFZ – za co i ile musisz zapłacić?

 w leczenie uzdrowiskowe, Niezbędnik pacjenta

Wyjazd do sanatorium ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe wiąże się z tym, że fundusz pokrywa dużą część kosztów pobytu leczniczego (zabiegi lecznicze oraz część kosztów zakwaterowania). Pozostałą część opłat związanych z pobytem musi pokryć pacjent. Jakie to koszty?

Prescription

 1. Obowiązkowe dopłaty do pobytu w sanatorium na NFZ.
 2. Dodatkowe koszty pobytu w sanatorium na NFZ.
 3. Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje zwolnienie z opłaty klimatycznej podczas pobytu na leczeniu sanatoryjnym?

Obowiązkowe dopłaty do pobytu w sanatorium na NFZ

Pacjenci pokrywają w całości koszty podróży na leczenie uzdrowiskowe, koszty podróży powrotnej, a także dodatkowe opłaty obowiązujące lokalnie w miejscu położenia uzdrowiska (np. opłata klimatyczna). Ponadto ponoszą częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym liczoną według obowiązujących w danym roku stawek określonych w rozporządzeniu. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w całości pokrywa fundusz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat lub jeżeli uczą się dalej do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym (bez ograniczenia wieku) oraz dzieci uprawnionych do renty rodzinnej w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym. Z opłat nie są zwolnieni opiekunowie osób korzystających z leczenia uzdrowiskowego – są zobowiązani pokryć wszystkie koszty związane z pobytem.

W całości pacjenci muszą zapłacić również za dodatkowe zabiegi, na które się zdecydują, a nie zostały zlecone przez lekarza i nie mają związku z chorobą podstawową będąca przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Dodatkowe koszty pobytu w sanatorium na NFZ

Każdy Kuracjusz, który wybiera się do sanatorium musi ponieść dodatkowe koszty związane z pobytem. Są to:

 1. Koszty związane z przejazdem „do” i „z” sanatorium.
 2. Opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 3,33 zł za dobę pobytu.
 3. Koszty pobytu opiekuna.
 4. Częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium (opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu). Szczegółowa wysokość opłat została zaprezentowana poniżej.

W sanatorium obowiązują dwa sezony rozliczeniowe:

 • sezon I – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
 • sezon II – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

W przypadku pobytu Kuracjusza przypadającego w dwóch sezonach rozliczeniowych wysokość częściowej odpłatności rozlicza się uwzględniając liczbę dni przypadających w danym sezonie. Ustala się następujące opłaty dodatkowe zgodnie z zakwaterowaniem w pokoju o standardzie:

*ceny są podane w zł

źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2014 poz. 1245)

Ważne!

Dodatkowych kosztów z tytułu pobytu w sanatorium nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia lat 18 lub do lat 26, w przypadku kontynuacji nauki;
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej;
 • dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na wiek).

Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje zwolnienie z opłaty klimatycznej podczas pobytu na leczeniu sanatoryjnym?

Jedynie osobom z niepełnosprawnością z tytułu utraty wzroku przysługuje zwolnienie z opłaty klimatycznej podczas pobytu na leczenie sanatoryjne. W innym przypadku niepełnosprawność nie może być podstawą zwolnienia z opłaty klimatycznej.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search