Geriatra – dowiedz się kto i w jaki sposób może skorzystać z jego porady

 w Niezbędnik pacjenta, wizyta u lekarza specjalisty

Geriatra to lekarz specjalista wykwalifikowany w rozpoznawaniu, diagnostyce i leczeniu schorzeń u osób starszych. Do geriatry może zapisać się każda osoba, która ukończyła 65 rok życia. Co zrobić, aby umówić się na wizytę i jak sprawnie wyszukać poradnię geriatryczną w swoim mieście dowiesz się w naszym artykule.

seniors-1505943_1920

  1. Kim jest lekarz geriatra?
  2. Gdzie i w jaki sposób uzyskać pomoc geriatry?
  3. Kto może skorzystać z porady geriatry?
  4. Czy konieczne jest skierowanie do lekarza geriatry?
  5. Jak się umówić na wizytę do geriatry?
  6. Czas oczekiwania na wizytę u geriatry/ w poradni geriatrycznej
  7. Prognozy demograficzne w zakresie geriatrii – ogólna charakterystyka

Kim jest lekarz geriatra?

Lekarz geriatra jest specjalistą zajmującym się chorobami wieku podeszłego. Jego główne zadanie to opóźnianie i spowalnianie procesów starzenia się. Geriatra sprawuje opiekę nad pacjentami znajdującymi się w starszym wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia człowiek starszy to osoba po 65 roku życia. Korzystających z wizyt u specjalisty geriatrii często określa się mianem pacjentów geriatrycznych, czyli znajdujących się w odpowiednim  przedziale wiekowym i prezentujących szereg nakładających się na siebie chorób. W Polsce liczba geriatrów jest nadal bardzo mała w porównaniu z innymi krajami. Szacuje się, że opiekę nad osobami starszymi sprawuje w naszym kraju jedynie 120 lekarzy.

Gdzie i w jaki sposób uzyskać pomoc geriatry?

Osoby starsze ze swoimi dolegliwościami powinny zgłaszać się do specjalisty geriatry. Lekarze konsultują pacjentów w poradniach geriatrycznych w ramach NFZ oraz odpłatnie w gabinetach prywatnych. Z uwagi na to, iż geriatria to stosunkowo nowa specjalizacja, lekarzy posiadających kwalifikację z tej dziedziny jest jeszcze niedostateczna liczba. Aby umówić się na wizytę do geriatry należy udać się do poradni specjalistycznej udzielającej porad z tego zakresu. Co ważne ze względu na niewielką liczbę poradni geriatrycznych w Polsce czas oczekiwania na wizytę jest długi, alternatywna może okazać się więc porada w prywatnym gabinecie lekarza geriatry.

Kto może skorzystać z porady geriatry?

Do lekarza geriatry może zgłosić się osoba, która ukończyła 65 rok życia. Osoby młodsze nie mogą więc zapisać się na wizytę do lekarza tej specjalności. Jednak, ze względu na zmieniające się warunki oraz styl życia współczesnego człowieka, granica wieku pacjentów zgłaszających się do geriatry przesuwa się. Współczesny 65 latek to osoba dużo zdrowsza niż kiedyś. W praktyce geriatra konsultuje pacjentów głównie po 75 roku życia, czyli w wieku, kiedy pojawia się problem niesprawności, wielochorobowości czy wielolekowości. Powszechne jest, iż osoby starsze korzystają z usług wielu różnych specjalistów, podczas gdy tak naprawdę ich opieką powinien zająć się jeden lekarz koordynujący całość procesu leczenia. Niezbędny jest zatem wybór odpowiedniego lekarza geriatry.

Czy konieczne jest skierowanie do lekarza geriatry?

Aby skorzystać z konsultacji u lekarza geriatry w ramach NFZ wymagane jest ukończenie 65 roku życia oraz posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Jak się umówić na wizytę do geriatry?

W celu umówienia wizyty do specjalisty geriatry należy skontaktować się bezpośrednio z placówką, która posiada poradnię geriatryczną. Jeśli posiadamy skierowanie i chcemy skorzystać z konsultacji bezpłatnej musimy znaleźć placówki, które mają podpisaną umowę z NFZ.  O sposobach rejestracji skierowań w poradniach specjalistycznych przeczytasz w artykule: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Co zrobić ze skierowaniem do specjalisty? Jak się umówić na wizytę do specjalisty?

Czas oczekiwania na wizytę u geriatry/ w poradni geriatrycznej

Czas oczekiwania na wizytę u geriatry w ramach NFZ waha się w granicach od kilku do kilkunastu, najdalej kilkudziesięciu dni. Na uwagę zasługuje fakt bardzo małej liczby poradni geriatrycznych w naszym kraju. W niektórych rejonach powoduje to wydłużanie kolejek  lub ograniczony dostęp do świadczeń z zakresu tej specjalności, ze względu na całkowity brak poradni w obrębie miejsca zamieszkania. Dla przykładu w województwie świętokrzyskim istnieją tylko 2 poradnie geriatryczne przyjmujące pacjentów w ramach NFZ. Jest to zdecydowanie niedostateczna ilość w porównaniu z liczbą pacjentów w starszym wieku. Sytuacja ta stwarza niejednokrotnie konieczność porady prywatnej, której koszt wynosi od około 100-120 zł i więcej.

Prognozy demograficzne w zakresie geriatrii – ogólna charakterystyka

Obecnie obserwowane jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Proces ten dostrzegany jest w wymiarze krajowym, europejskim jak również ogólnoświatowym. Dotyczy coraz większej liczby państw, przed którymi stawiane jest ogromne wyzwanie odpowiedniego dostosowania się do sytuacji. Starzenie się społeczeństw powoduje bowiem wzrost kosztów opieki medycznej oraz świadczeń socjalnych. Ponadto stawia również wymagania dla całego systemu ochrony zdrowia w poszczególnych krajach.

Aktualnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią ok. 14,7 % populacji Polski, a w roku 2035 – wg szacunków GUS – będzie ich ponad 23 %. Prognozy wskazują ponadto, wyraźny wzrost liczby osób w późnej starości, czyli po 80 roku życia. Na tle Europy Polska względem dostosowania do zmieniającej się sytuacji demograficznej wyróżnia się negatywnie. Ilość łóżek geriatrycznych jest bardzo mała (zaledwie 525 łóżek geriatrycznych), w niektórych województwach zauważalny jest ich zupełny brak. Niedostateczna jest także liczba specjalistów konsultujących osoby starsze – geriatrów (w Polsce jest blisko 20-krotnie mniej geriatrów, niż np. w Austrii czy Szwecji) oraz poradni geriatrycznych (tylko 94 w całym kraju). Powyższe dane potwierdzają niewystarczalność opieki geriatrycznej w Polsce w porównaniu z krajami europejskimi.

Autor: Ewelina Grzegorczyk, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Najnowsze artykuły

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search