Koszyk świadczeń gwarantowanych? – sprawdź jakie świadczenia Ci się należą jeśli borykasz się z uzależnieniem

 w leczenie uzależnień, Niezbędnik pacjenta

Koszyk świadczeń gwarantowanych określa do czego mają prawo ubezpieczeni pacjenci w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych. Świadczenia gwarantowane w leczeniu uzależnień są to wszystkie świadczenia (w tym także leki) w całości finansowane albo współfinansowane ze środków publicznych, z których ubezpieczony pacjent ma prawo skorzystać w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia uzależnień są kierowane do osób uzależnionych oraz ich rodzin. W zależności od potrzeb oraz stanu pacjenta leczenie jest prowadzone w warunkach stacjonarnych, dziennych lub ambulatoryjnych.

Osoby uzależnione mogą uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Turnus ten odbywa się w ramach:

 • świadczeń rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych terapii uzależnienia realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • świadczeń gwarantowanych terapii uzależnienia realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

alcohol-428392_1920

 1. Co to są świadczenia terapeutyczne?
 2. Świadczenie gwarantowane w przypadku leczenia na oddziale całodobowym leczenia uzależnień?
 3. Świadczenia gwarantowane w ramach ośrodka dziennego leczenia uzależnień?
 4. Świadczenia gwarantowane w poradni leczenia uzależnień?
 5. Świadczenia dzienne w ramach terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 6. Świadczenia dzienne w ramach terapii uzależnienia od alkoholu.
 7. Świadczenia gwarantowane w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja).
 8. Świadczenia gwarantowane w leczeniu zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja).
 9. Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).
 10. Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
 11. Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).
 12. Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich.
 13. Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.
 14. Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Co to są świadczenia terapeutyczne?

Świadczeniami terapeutycznymi nazywamy działania, które służą poprawie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz usuwania przyczyn i objawów tych zaburzeń. Obejmują one w szczególności profilaktykę, diagnostykę, leczenie, pielęgnację i rehabilitację.

Świadczenie gwarantowane w przypadku leczenia na oddziale całodobowym leczenia uzależnień?

W przypadku leczenia w trybie stacjonarnym mamy zagwarantowane:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki,
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
 • wyżywienie,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Świadczenia gwarantowane w ramach ośrodka dziennego leczenia uzależnień?

W ośrodkach dziennych leczenia uzależnień mamy zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki,
 • wyżywienie,
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Świadczenia gwarantowane w poradni leczenia uzależnień?

W poradniach leczenia uzależnień pacjent ma prawo otrzymać pomoc w zakresie:

 • świadczeń terapeutycznych,
 • niezbędnych badań diagnostycznych,
 • leków niezbędnych w stanach nagłych,
 • działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin.

Świadczenia dzienne w ramach terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Świadczenia te obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych. Dodatkowo są to działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. W ramach oddziału dziennego terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych może być realizowany program leczenia substytucyjnego.

Świadczenia dzienne w ramach terapii uzależnienia od alkoholu

Świadczenia te obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących, oraz obejmują działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Świadczenia gwarantowane w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)

Świadczenia te obejmują diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.

Świadczenia gwarantowane w leczeniu zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja)

Świadczenia te obejmują diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych (innych niż alkohol) i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnień. W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentowi zapewnione są konsultacje przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, neurologii lub w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub w dziedzinie anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii. Zapewnione są także świadczenia opieki pielęgniarskiej. Ponadto pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym badań poziomu substancji psychoaktywnych, oraz badań z zakresu diagnostyki obrazowej i elektrofizjologicznej.

Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)

Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).

Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Obejmują długoterminową rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. W warunkach stacjonarnych istnieje możliwość realizowania świadczeń leczenia substytucyjnego.

Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)

Obejmują rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi z powodu znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania oraz działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich

Obejmują diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek leczniczy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.) w razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub nałogowego używania alkoholu lub innych środków uzależniających – sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub zakładzie leczniczym.

Świadczenia z zakresu leczenia uzależnień na izbie przyjęć

To świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczenia diagnostyczno–terapeutyczne są niezakończone hospitalizacją w oddziale lub pobytem w ośrodku lub zakładzie leczenia uzależnień. Świadczenia te obejmują – w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu, a w razie konieczności kontynuację leczenia specjalistycznego.

Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

Świadczenia te są udzielane w ramach porad, wizyt, sesji psychoterapeutycznych. W ramach świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży jest możliwość skorzystania z wizyty (porady lub wizyty rozpoczynającej lub weryfikującej proces diagnostyczno-terapeutyczny) instruktora terapii uzależnień.

Autor: Ewelina Jagieła, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search