Laryngolog – jak w krótkim czasie dostać się na bezpłatną wizytę

 w Niezbędnik pacjenta, wizyta u lekarza specjalisty

Laryngologia, nazywana także otolaryngologią lub otorynolaryngologią, zaliczana jest do jednej z ponad 40 podstawowych specjalizacji medycznych. Nazwa tej dziedziny medycyny wywodzi się z greki. W sposób dość dokładny i wynikający z nazwy określa obszar działań: oto – ucho (oros, otos) ryno – nos (rhinos, rynos), gardło (pharyngos) laryngo – krtań (laryngos). Lekarzem działającym w tej specjalizacji jest laryngolog (otolaryngolog). Gdzie szukać jego pomocy? Czy długo czeka się na wizytę i jak ją umówić? Szczegóły w naszym artykule.  

 1. Kim jest laryngolog?
 2. Kiedy należy zgłosić się do laryngologa?
 3. Ogólna charakterystyka świadczeniodawców
 4. Czy konieczne jest skierowanie do laryngologa?
 5. Czas oczekiwania na wizytę u laryngologa / w poradni laryngologicznej
 6. Jak się umówić na wizytę do laryngologa na NFZ?
 7. Czy istnieje możliwość szybszej wizyty u laryngologa?
 8. Wizyta u laryngologa – prywatnie

Kim jest laryngolog?

Laryngolog inaczej zwany otolaryngologiem jest lekarzem specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem chorób w obrębie narządów głowy i szyi. Należą do nich między innymi schorzenia uszu, nosa, krtani, gardła, języka, gruczołów ślinowych oraz zatok przynosowych. W obrębie zainteresowań zawodowych laryngologa, w szczególnych przypadkach znajdują się również chirurgia szczęki i przełyku. Ponadto laryngolog bada także schorzenia związane z narządami zmysłów. Spośród chorób określanych mianem laryngologicznych należy wymienić m.in.: ból ucha, chrapanie, czyrak ucha, ostre zapalenie ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, szumy uszne, woskowina w uchu, zaburzenia równowagi, zapalenie: języka, ślinianek, ucha zewnętrznego.

Kiedy należy zgłosić się do laryngologa?

Do lekarza laryngologa należy zgłosić się w przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości. Spośród najbardziej powszechnych wyróżnić można: ból i stany zapalne ucha, uczucie zatkania ucha, szumy uszne, niedosłuch, krwawienie z nosa, problemy z migdałkami, występowanie długotrwałej chrypki, problemy z chrapaniem. Z konsultacji lekarza laryngologa powinny skorzystać osoby obserwujące u siebie zaburzenia równowagi, ucisk w gardle, krtani lub tchawicy, samoistne krwawienie z nosa. Wskazaniem do wizyty są także przewlekłe stany zapalne krtani, gardła oraz zatok. Wśród innych dolegliwości charakterystycznych dla chorób laryngologicznych wymienia się: długotrwałą chrypkę, chrapanie, oddychanie przez usta, nietypową wydzielinę z ucha lub nosa.

Ogólna charakterystyka świadczeniodawców

Świadczenia z zakresu otolaryngologii (laryngologii) są świadczeniami ogólnodostępnymi. Poradnie otolaryngologiczne (laryngologiczne) znajdują się jednak głównie w większych miastach. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty otolaryngologa (laryngologa) nie jest długi, zazwyczaj wynosi około kilka, kilkanaście dni. Warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku wielu innych poradni specjalistycznych, poradnie laryngologicznej nie występują, bądź pojawiają się nielicznie w małych miejscowościach. Zdecydowanie gorszy dostęp do świadczeń z zakresu laryngologii mają zatem mieszkańcy wsi. Często osoby zamieszkujące te tereny muszą udać się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów celem uzyskania porady. Liczba poradni laryngologicznych jest stosunkowo duża, dla przykładu w Kielcach jest ich 23.

Czy konieczne jest skierowanie do lekarza laryngologa

Aby skorzystać z konsultacji u lekarza laryngologa w ramach NFZ niezbędne jest posiadanie skierowania. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Czas oczekiwania na wizytę u laryngologa/ w poradni laryngologicznej

Czas oczekiwania na wizytę u laryngologa w ramach NFZ jest stosunkowo długi. Co prawda w porównaniu z innymi specjalnościami, np. urologią, gastrologią terminy nie są aż tak odległe, jednak w niektórych placówkach termin wizyty wymaga oczekiwania kilku lub kilkunastu tygodni… Dla przykładu w dużych miastach województwa świętokrzyskiego na konsultację laryngologa trzeba poczekać od kilku do najdłużej kilkudziesięciu dni. Różnice w kolejkach do laryngologa wynikają m.in. z:

 • lokalizacji poradni – w centrum miasta kolejki często bywają dłuższe niż na obrzeżach;
 • kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego lekarza- im bardziej popularny (wśród pacjentów) i polecany lekarza, tym dłuższe do niego kolejki;
 • wysokości kontraktu- niektóre z placówek mają niskie kontrakty, mogą więc przyjąć niewielką liczbę pacjentów, kolejka oczekujących się wydłuża gdyż wizyty odbywają się rzadko, np. 1 raz w tygodniu lub rzadziej (czasem 1-2 razy w miesiącu).

Jak się umówić na wizytę do laryngologa na NFZ?

Umówienie wizyty w ramach NFZ, tak jak wspomniano powyżej jest możliwe jeśli posiadamy ważne skierowanie do poradni otolaryngologicznej. Możemy je otrzymać od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, który ma podpisaną umowę z NFZ. Następnie, spośród dostępnych poradni specjalistycznych, które zawarły kontrakt z NFZ, wybieramy jedną, do której dzwonimy, udajemy się osobiście lub rejestrujemy wizytę za pośrednictwem osoby trzeciej (np. członka rodziny). Wszystkie placówki powinny umożliwić nam te trzy formy rejestracji. W niektórych przypadkach mamy możliwość rejestracji on-line (terminarz na stronie internetowej) lub mailowej. Pamiętajmy, że na wizytę do specjalisty możemy zapisać się tylko w jednej, wybranej poradni.

Czy istnieje możliwość szybszej wizyty u laryngologa?

Niektóre placówki umożliwiają system rejestracji bieżącej. W przypadku rejestracji bieżącej do specjalisty otolaryngologa liczba placówek, które oferują tę formę jest niewielka, np. w Kielcach z rejestracji bieżącej pacjenci mogą skorzystać w trzech poradniach. Jest to szansa na szybsze skorzystanie z porady w ramach NFZ.  Trzeba jednak mieć na uwadze, że z rejestracji bieżącej zwykle chce skorzystać bardzo wielu pacjentów, co skutkuje wielogodzinnym oczekiwaniem w tłumie chętny. długich godzin w oczekiwaniu na konsultację u specjalisty. Ponadto liczba osób przyjmowanych z rejestracji bieżącej jest bardzo mała. Więcej na temat rejestracji bieżącej przeczytasz tutaj.

Wizyta u laryngologa – prywatnie

Planując prywatną wizytę u lekarza laryngologa pacjent nie musi posiadać skierowania oraz zwykle nie musi też czekać w długich kolejkach. W przypadku pacjentów mieszkających w mniejszych miejscowościach dostęp do lekarza tej specjalności może być utrudniony, ze względu na to, iż liczba prywatnych gabinetów laryngologicznych jest niewielka, zwłaszcza jeśli mowa o miejscowościach oddalonych od miasta. Ceny konsultacji oscylują w granicach 100-150 złotych a rozbieżności wynikają m.in z: doświadczenia lekarza i posiadanych kwalifikacji, regionu Polski czy lokalizacji gabinetu.

Autor: Ewelina Grzegorczyk, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search