Lekarz rodzinny – czy poza miejscem zamieszkania można skorzystać z porady lekarza POZ?

 w lekarz rodzinny, Niezbędnik pacjenta

Wizyta u lekarza rodzinnego – niby nic takiego, ale w różnych sytuacjach uświadamiamy sobie, że warto jednak wiedzieć coś na ten temat. Czy pacjent, który rzadko korzysta z systemu ochrony zdrowia wie, że wybierając się do lekarza rodzinnego aktualnie nie potrzebuje mieć przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających jego ubezpieczenie? Czy przebywając na wakacjach lub będąc na wyjeździe poza miejscem zamieszkania można skorzystać z wizyty u lekarza POZ? Zdarzają się przypadki kiedy w trakcie wakacyjnego urlopu znajdziemy się w sytuacji gdy taka wizyta jest niezbędna. Nasz lekarz rodzinny nie może nam pomóc, a „potrzeba” nie jest jednak na tyle ważna aby iść z nią do szpitala na oddział ratunkowy. Co wtedy powinniśmy zrobić? Odpowiedzi na te i inne kwestie znajdują się w artykule poniżej.

Prescription

 

 1. Dokumenty potrzebne aby skorzystać z wizyty u lekarza rodzinnego.
 2. Zmiany w dostępie do lekarza POZ.
 3. Koszty wizyty u lekarza rodzinnego.
 4. Czy mogę iść do lekarza rodzinnego w innej miejscowości? – wizyta u lekarza POZ w trakcie wyjazdu, na wakacjach, itp.
 5. Ile razy można skorzystać z tzw. ‘wizyty jednorazowej’ poza wybraną przychodnią POZ?
 6. Jak długo jest ważne skierowanie wystawione przez lekarza POZ?
 7. Czy lekarz rodzinny może przepisać leki, które zlecił specjalista? – kontynuacja leczenia farmakologicznego od specjalisty.
 8. Jakie dane są potrzebne do zwolnienia L4?
 9. Czy lekarz rodzinny może wykonać obdukcję?
 10. Skargi i zażalenia na lekarza POZ/przychodnię POZ.

Dokumenty potrzebne aby skorzystać z wizyty u lekarza rodzinnego

Aby skorzystać z wizyty u lekarza rodzinnego nie są potrzebne żadne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń – jest ono sprawdzane w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) przy pomocy numeru PESEL.
Może się zdarzyć, że pomimo tego, iż pacjent jest ubezpieczony system eWUŚ tego nie potwierdzi. W takiej sytuacji pacjent może przedstawić inny dokument, uprawniający do ubezpieczenia (np. legitymację emeryta-rencisty) lub napisać oświadczenie o tym, że jest ubezpieczony.

Przeczytaj więcej o eWUŚ.

Zmiany w dostępie do lekarza POZ

Od 12 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy regulujące dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany dotyczą tych pacjentów, którym przysługuje prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz pacjentów, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, a posiadają potencjalne prawo do świadczeń – ma to im ułatwić dostęp do POZ.

W obu przypadkach, aby uzyskać nieodpłatną poradę lekarza rodzinnego oraz podstawowe badania laboratoryjne, pacjenci muszą złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (koszt wizyty i badań pokrywany jest przez NFZ). Jeżeli okaże się, że pomimo złożenia oświadczenia pacjent, który dostał receptę, nie posiada ubezpieczenia będzie musiał ponieść koszty jej refundacji.

Dodatkowo pacjenci, którzy posiadają potencjalne prawo do świadczeń, a nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego (eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej) będą mogli dokonać wstecznego zgłoszenia. Dzięki tej regulacji NFZ nie będzie dochodził zwrotu należności za udzielone świadczenia jeżeli powodem braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania było niezgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (zapis ten dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń, a nie tylko opieki z zakresu POZ).

Źródło: www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-dostepie-do-podstawowej-opieki-zdrowotnej-od-12-stycznia

Koszty wizyty u lekarza rodzinnego

Każdy ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wizytą u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – koszty te pokrywane są z „kasy państwowej”. Za wizytę u lekarza rodzinnego i inne świadczenia towarzyszące muszą zapłacić te osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Koszty wizyty u lekarza rodzinnego dla pacjentów nieubezpieczonych są bardzo zróżnicowane. Wahają się od 45 do 120 zł (widełki cenowe podane na podstawie cen wizyt obowiązujących w różnych miejscowością o zróżnicowanej liczbie mieszkańców).

Czy mogę iść do lekarza rodzinnego w innej miejscowości? – wizyta u lekarza POZ w trakcie wyjazdu, na wakacjach, itp.

W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub innych uzasadnionych medycznie przypadkach pacjent może skorzystać z pomocy udzielanej w placówce innej niż ta, w której wybrał lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku zachorowania np. podczas wyjazdu na wczasy pacjent ma prawo do bezpłatnego skorzystania z pomocy w lokalnej przychodni POZ (lekarza rodzinnego). W przypadku schorzeń przewlekłych okresowe kontrole powinny odbywać się w przychodni wybranego lekarza rodzinnego, jednak jeżeli w związku ze schorzeniem pojawią się dolegliwości skłaniające chorego do wizyty u lekarza może on skorzystać z bezpłatnej wizyty u lekarza POZ w innej miejscowości.

Źródło: § 8 ust. 8 Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Ile razy można skorzystać z tzw. ‘wizyty jednorazowej’ poza wybraną przychodnią POZ?

Nie ma zapisu określającego ile razy pacjent może skorzystać z wizyty w przychodni innej niż ta, w której wybrał lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z pomocy w placówce podstawowej opieki zdrowotnej w innej miejscowości w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub innych uzasadnionych medycznie przypadkach.

Źródło: § 8 ust. 8 Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Jak długo jest ważne skierowanie wystawione przez lekarza POZ?

Nie ma przepisów, które w sposób jasny mówią jak długo ważne jest skierowanie. Zazwyczaj jest ono ważne do momentu, do którego istnieją przesłanki, które stanowiły podstawę wystawienia skierowania.

Wyjątki stanowią:

 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe (należy je potwierdzić w ciągu 18. miesięcy),
 • skierowania na zabiegi rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych (jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w ciągu 30 dni – traci ważność),
 • skierowania do szpitala uzdrowiskowego (ważne 14 dni).

Zobacz jakie skierowania i zlecenia może wystawić lekarz rodzinny.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Czy lekarz rodzinny może przepisać leki, które zlecił specjalista? – kontynuacja leczenia farmakologicznego od specjalisty

Kolejki oczekiwania do lekarza specjalisty często są wydłużone przez pacjentów, którzy potrzebują się umówić wyłącznie po to by uzyskać receptę. Według obowiązujących przepisów pacjent może kontynuować leczenie farmakologiczne (opierające się na przepisywaniu leków) u swojego lekarza rodzinnego, gdyż każdy lekarz, który przyjmuje pacjentów w ramach NFZ jest zobowiązany, przynajmniej raz na 12 miesięcy, do pisemnego informowania lekarza kierującego (także lekarza rodzinnego) o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu oraz o przepisanych lekach i ich dawkowaniu, a także wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Źródło: § 12 ust 4, 5 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.

Jakie dane są potrzebne do zwolnienia L4?

Do wystawienia zwolnienia lekarskiego (zwanego popularnie ”L4”) niezbędne są następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres przebywania w trakcie zwolnienia,
 • NIP zakładu pracy.

Czy lekarz rodzinny może wykonać obdukcję?

Lekarz rodzinny może wystawić zaświadczenie lekarskie na potwierdzenie rodzaju oraz rozmiaru doznanych obrażeń. Zaświadczenie takie w sądzie nie ma jednak mocy dowodowej. Na jego podstawie sąd może wystąpić o wydanie opinii powołanego do tego biegłego.

Źródło: http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zasady-dokonywania-obdukcji
Źródło: http://www.um.warszawa.pl/node/5280

Skargi i zażalenia na lekarza POZ/przychodnię POZ

W przypadku gdy pacjentowi odmówiono wykonania świadczenia, zapisania do lekarza lub gdy lekarz nie przyjmuje w wyznaczonych godzinach, itp. ma on prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie personelu lub czynności związane z udzielaniem świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Skargi można składać osobiście lub pisemnie do kierownika placówki lub do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Autor: Olga Komendacka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search