Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 – jakie są cele strategiczne i operacyjne?

 w profilaktyka, Zdrowie

Pod koniec września 2016 roku pojawił się Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020, który jest strategicznym dokumentem dla zdrowia publicznego. Na realizację programu przeznaczono 140 mln złotych. W projekcie określono sześć celów operacyjnych związanych z najważniejszymi obszarami zdrowia. Pojawił się także nowy element – Narodowy Program Prokreacyjny, który ma zastąpić dotychczasowy program finansowania in vitro. Zapoznaj się z  najważniejszymi działaniami z tego zakresu.

tape-403593_1920

 1. Najważniejsze cele Narodowego Programu Zdrowia.
 2. Narodowy Program Zdrowia – cele operacyjne.
 3. Jakie przepisy prawne regulują funkcjonowanie Narodowego Programu Zdrowia?

Najważniejsze cele Narodowego Programu Zdrowia

Zdrowie każdego z nas zależne jest od wielu czynników, ale elementarnym jest styl życia. To nasze właściwie wybory m.in. sposobu odżywania się, podejmowania aktywności fizycznej, stosowania używek mają kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Dokument NPZ określa cel strategiczny działań, którego efektem ma być:

 • wydłużenie życia Polaków,
 • poprawę jakości życia Polaków związanej ze zdrowiem,
 • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Narodowy Program Zdrowia – cele operacyjne

W NPZ zastało określonych sześć celów operacyjnych, wyselekcjonowanych ze względu na ich wpływ na zdrowie człowieka. Należą do nich:

 • poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;
 • profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa;
 • ograniczenie ryzyka zdrowotnego, które wynika z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki;
 • promocja zdrowego i aktywnego starzenia się;
 • poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Narodowy Program Zdrowia to dokument, który łączy w sobie działania z zakresu różnych programów profilaktycznych, które do tej pory były realizowane na podstawie różnych uregulowań prawnych. Nowym elementem w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 jest Narodowy Program Prokreacyjny, który ma zastąpić dotychczas finansowany program finansowania in vitro.

Jakie przepisy prawne regulują funkcjonowanie Narodowego Programu Zdrowia?

Głównym przepisem prawnym, który reguluje funkcjonowanie NPZ jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W rozporządzeniu określony jest cel strategiczny oraz cele operacyjne projektu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

Kwestię zasad finansowania zadań oraz szczegółowych wymogów wobec realizatorów konkretnych celów określone są w rozdziale 4. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search