Polityka Prywatności

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Operatorem serwisu dostępnego pod adresem poradnik.medinfo.pl jest Centrum Medyczne ZDROWIE sp. z o.o. sp. k. ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, REGON 260214923, NIP 6572776182 (zwane dalej CM ZDROWIE).
 2. CM ZDROWIE zachęca użytkowników serwisu do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która określa sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez serwis.
 3. CM ZDROWIE przykłada szczególną wagę i staranność do kwestii ochrony prywatności użytkowników serwisu, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.
 4. Użytkownicy serwisu mogą się skontaktować z CM ZDROWIE:
 • listownie – pisząc na adres 25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pisząc na adres sekretariat@zdrowiekielce.com
 • telefonicznie – dzwoniąc na numer (41) 343 01 97.

 

§ 2

POZYSKIWANIE INFORMACJI

 

CM ZDROWIE pozyskuje informacje poprzez:

 • dobrowolne ich wprowadzanie do formularzy przez użytkowników serwisu,
 • dostęp do plików cookies zapisywanych na urządzeniach użytkowników serwisu,
 • gromadzenie logów serwera www.

 

§ 3

DANE OSOBOWE

 

 1. CM ZDROWIE jest administratorem danych osobowych dotyczących użytkowników serwisu.
 2. CM ZDROWIE zapewnia, że dane użytkowników serwisu są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
  oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. CM ZDROWIE podejmuje wszelkie działania w celu zabezpieczenia danych użytkowników serwisu, które polegają w szczególności na:
 • stosowaniu mechanizmów kryptograficznych,
 • udostępnianiu danych osobom upoważnionym jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich obowiązków służbowych,
 • podejmowaniu współpracy jedynie z zaufanymi partnerami, którzy dają gwarancje bezpiecznego przetwarzania powierzonych im danych,
 • regularnym testowaniu, mierzeniu i ocenianiu skuteczności środków technicznych
  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach:
 • zamieszczenia komentarza na Blogu Powszechnej Informacji Medycznej (podstawa prawna – zgoda użytkownika),
 • udzielania odpowiedzi na pytania, opinie, pisma i wnioski (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze kierowanej korespondencji
  i zapytań),
 • ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie swoich praw),
 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy funkcjonalności i jakości świadczonych usług),
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna – niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 1. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć pisząc
  na adres biuro@medinfo.pl,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane użytkowników serwisu mogą być przekazywane:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. prokuraturze, sądom, policji),
 • podmiotom, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną).
 1. Czas przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu jest uzależniony od postawy prawnej ich przetwarzania. Są one przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa (w tym m.in. przez okres przedawnienia roszczeń), do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy serwisu mogą się skontaktować z inspektorem ochrony danych CM ZDROWIE pisząc na adres iod@zdrowiekielce.com

 

§ 4

PLIKI COOKIES

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników serwisu.
 3. Serwis nie ma dostępu do innych informacji zawartych na urządzeniach użytkowników serwisu.
 4. Pliki cookies nie zmieniają samoczynnie konfiguracji urządzeń użytkowników serwisu oraz nie stanowią żadnego zagrożenia dla tych urządzeń.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
 • administrowania serwisem,
 • poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkowników serwisu,
 • statystycznych.
 1. Możliwość korzystania z serwisu nie jest uzależniona od zaakceptowania plików cookies. Jednakże ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu.
 2. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest dobrowolna. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte z pamięci przeglądarki internetowej poprzez wyczyszczenie historii aktywności. Sposób wykorzystywania plików cookies może być w każdym czasie zmieniony w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje w tym zakresie powinny być dostępne w zakładce ,,Pomoc” każdej przeglądarki internetowej.

 

§ 5

LOGI SERWERA WWW

 

 1. Serwis przechowuje zapytania kierowane do serwera, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 2. Danymi, o których jest mowa w ust. 1, mogą być np. adres IP, czas połączenia, informacje
  o przeglądarce internetowej innych użytkowników serwisu.
 3. Dane, o których jest mowa w ust. 1, nie są kojarzone z osobami przeglądającymi serwis.

 

§ 6

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Polityka Prywatności jest podawana bieżącej weryfikacji i aktualizacji.

Start typing and press Enter to search