Rezonans magnetyczny głowy – gdzie można zrobić badanie i ile kosztuje prywatnie?

 w badania/ diagnostyka, Niezbędnik pacjenta, promo

Rezonans magnetyczny głowy – lekarz zlecił Ci wykonanie tego badania? Pamiętaj, że nie tylko prywatnie, ale także na NFZ badanie to możesz wykonać w dowolnie wybranej jednostce diagnostycznej, kierując się własnymi preferencjami. W każdym przypadku na MR głowy musisz posiadać jednak skierowanie, wystawione przez lekarza specjalistę. Jak długi jest czas oczekiwania na badanie w ramach NFZ? A może zamierzasz wykonać badanie prywatnie i zastanawiasz się jaka jest jego cena? Wiele niezbędnych informacji uzyskasz zapoznając się z poniższym artykułem.

 patient-864838_1280

 1. Rezonans magnetyczny głowy – co to jest?
 2. Skierowanie na rezonans magnetyczny głowy.
 3. Rezonans magnetyczny głowy – jak długo ważne jest skierowanie?
 4. Zapis na MR głowy.
 5. Gdzie można wykonać rezonans magnetyczny głowy?
 6. Na jakim sprzęcie będzie wykonane badanie – to ważne.
 7. Czas oczekiwania na rezonans magnetyczny głowy – w ramach NFZ.
 8. Czas oczekiwania na rezonans magnetyczny głowy – prywatnie.
 9. Rezonans magnetyczny głowy – cena badania prywatnie.
 10. Przygotowanie do badania MR głowy.
 11. Przebieg badania MR głowy.

Rezonans magnetyczny głowy – co to jest?

Rezonans magnetyczny głowy umożliwia bardzo dokładne obrazowanie struktur ośrodkowego układu nerwowego (OUN), czyli mózgowia i rdzenia kręgowego wraz z otaczającymi go tkankami nerwowymi i naczyniami krwionośnymi. Dodatkowo MR głowy umożliwia ocenę narządów zmysłów, jamy nosowej i gardłowej, węzłów chłonnych i innych tkanek budujących głowę i szyję. Badanie to wykorzystywane jest w procesie diagnostycznym zmian zwyrodnieniowych, czynnościowych lub nowotworowych w obrębie wymienionych struktur. Pozwala wykryć schorzenia i wady rozwoju mózgu.

Obecnie MR jest jedynym badaniem, dzięki któremu można wejrzeć do wnętrza rdzenia kręgowego, ocenić stan i zawartość kanału kręgowego oraz wykryć niewielkie malformacje naczyniowe. Popularnym wskazaniem do MR głowy są silne, bardzo częste lub stale nawracające bóle głowy o nieznanej etiologii. Inne wskazania to np. drgawki, silne zawroty głowy, zaburzenia widzenia, choroby OUN, tj. udary, wodogłowie, tętniaki mózgu, stwardnienie rozsiane, nowotwory. W praktyce jako pierwsze badanie częściej zlecana jest tomografia komputerowa głowy, głównie ze względu na to, że jest to badanie tańsze (dowiedz się więcej na temat TK głowy).

Skierowanie na rezonans magnetyczny głowy

Rezonans magnetyczny jest badaniem wysokospecjalistycznym dlatego zawsze jest wykonywany na podstawie aktualnego skierowania, zarówno na NFZ jak i prywatnie. Pacjent nie może samodzielnie podjąć decyzji o wykonaniu badania, o tym decyduje lekarz specjalista. Aby badanie mogło być wykonane bezpłatnie musisz posiadać skierowanie od lekarza specjalisty przyjmującego na NFZ (np. w poradni, która zawarła umowę z NFZ). Co za tym idzie skierowanie z prywatnego gabinetu lekarskiego nie upoważnia do skorzystania z badania bezpłatnie. Lekarz POZ (rodzinny) nie może wystawić skierowania na badanie MR głowy, może natomiast skierować Cię do specjalisty na NFZ (najczęściej neurologa), który może takie skierowanie wystawić.

Jak już wspomniano w przypadku badania komercyjnego także istnieje konieczność posiadania skierowania. W praktyce jednak wiele placówek nie zawsze przestrzega tego wymogu i wykonuje badania MR nawet jeśli pacjent nie posiada skierowania. Z punktu widzenia pacjenta warto posiadać skierowanie, na którym będzie uwzględnione rozpoznanie, ponieważ ułatwi to technikowi czy lekarzowi wykonanie badania i zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt zaznaczony w skierowaniu.

Rezonans magnetyczny głowy – jak długo ważne jest skierowanie?

Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę wykonania MR głowy. Pamiętaj! Od dnia zapisu na badanie musisz w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania do placówki. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących na badanie.

Zapis na MR głowy

Na MR głowy wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Odbywa się ona najczęściej telefonicznie. Można jej także dokonać udając się osobiście do placówki lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Obecnie niektóre pracownie rezonansu magnetycznego prowadzą rejestrację e-mailową lub za pomocą specjalnych formularzy internetowych. Są to szczególnie istotne formy dla osób zapracowanych, nie mających czasu na wizytę osobistą bądź telefonowanie do placówek.

Gdzie można wykonać rezonans magnetyczny głowy?

Informacje na temat miejsc, w których można wykonać badanie rezonansu magnetycznego głowy, zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnie można uzyskać czytając nasz artykuł.

Na jakim sprzęcie będzie wykonane badanie – to ważne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia aparat do badania MR głowy musi mieć system gradientowy o minimalnej amplitudzie 10 mT/m. Obecnie większość placówek dysponuje sprzętem o lepszych parametrach. Przeczytaj więcej na temat sprzętu wykorzystywanego do badań MR . Wybierając placówkę, w której chcesz wykonać badanie, nieważne czy w ramach NFZ czy prywatnie, zapytaj jakim sprzętem będzie ono wykonane. Warto także dopytać lekarza kierującego na badanie czy twój przypadek wymaga wykonania badania na sprzęcie najwyższej jakości czy niekoniecznie, może to ułatwić poszukiwanie odpowiedniej pracowni MR.

Czas oczekiwania na rezonans magnetyczny głowy – w ramach NFZ

Czas oczekiwania na wykonanie rezonansu magnetycznego głowy w ramach NFZ jest bardzo długi. Wynosi on od kilku miesięcy do nawet roku w niektórych placówkach. Wynika to głównie z faktu, że rezonans magnetyczny jest wysokospecjalistycznym i kosztochłonnym świadczeniem diagnostycznym. Po drugie liczba placówek wykonujących badania MR jest niewielka w porównaniu do, np. pracowni RTG czy USG. Po dokonaniu analizy czasu oczekiwania w wybranych losowo pracowniach MR można się pokusić o wniosek, że wpływ na termin badania ma także renoma placówki. Co to oznacza? Głównie w szpitalach klinicznych lub centrach onkologicznych czas oczekiwania jest dłuższy niż np. w szpitalach powiatowych, średnich i małych niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej czy pracowniach MR będących oddziałami sieci medycznych centrów diagnostycznych. Związane jest to być może z tym, że w tych miejscach pracownie MR bardzo często dysponują sprzętem lepszej jakości.

W największych miastach w Polsce średni czas oczekiwania na MR głowy wynosi od ok. 220 dni, np. w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, poprzez ok. 250 dni w Krakowie, do blisko 290 dni, np. w Katowicach, Gdańsku. Wśród dużych miast najkrótsze terminy są w Łodzi – ok. 160 dni, najdłuższe zaś w Poznaniu – ok. 320 dni. W średnich miastach czas oczekiwania wynosi z reguły ponad 200 dni, np. w Zabrzu i Bytomiu – ok. 250 dni, w Elblągu i Gorzowie Wielkopolskim – ok. 240 dni. Są jednak miejsca gdzie pacjent musi poczekać na MR głowy w ramach NFZ ponad 300 dni (np. Legnica, Wałbrzych).

W przypadku dużych miast można się często spotkać z zależnością, że im dalej od miasta tym jest większa szansa na znalezienie dogodniejszego terminu na bezpłatne badanie głowy. Czasem wystarczy pojechać kilkadziesiąt kilometrów poza miasto (np. do mniejszej miejscowości), aby wykonać badanie nawet o kilkadziesiąt dni wcześniej. Warto zatem szukać placówek zlokalizowanych na obrzeżach województw.

Szybsze wykonanie badania w ramach NFZ teoretycznie jest możliwe jeśli posiadasz skierowanie z adnotacją pilne (“cito”), co oznacza, że potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Należy pamiętać, aby podczas ustalania terminu poinformować o posiadaniu takiego skierowania. W rzeczywistości jednak skierowanie “cito” nie zawsze przyspiesza termin badania. Są placówki, które w ogóle nie rozróżniają skierowań na pilne i normalne. Niektóre centra onkologiczne także nie ustalają szybszych terminów badań dla pacjentów nie zmagających się z chorobą onkologiczną. W innych miejscach pacjent musi osobiście udać się do rejestracji, przedstawić swoje skierowanie i dopiero na podstawie rozpoznania być może zostanie zaproponowany mu szybszy termin. W większości placówek skierowania takie są respektowane, ale liczba dni, o którą przyspiesza się realizacja badania jest bardzo zróżnicowana. Wynosi zazwyczaj od ok. miesiąca do nawet 5 miesięcy.

Czas oczekiwania na rezonans magnetyczny głowy – prywatnie

Czas oczekiwania na odpłatne wykonanie rezonansu magnetycznego głowy nie jest aż tak długi, jak w przypadku badań refundowanych. Wynosi on zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. Uzależnione jest to od lokalizacji placówki, jej rodzaju, renomy itp.

Rezonans magnetyczny głowy – cena badania prywatnie

Badania rezonansem magnetycznym zaliczamy do badań drogich. Ich ceny są uzależnione od wielu czynników, w tym przede wszystkim od klasy skanerów rezonansu magnetycznego użytego do badania, od lokalizacji placówki, od tego czy stosowany jest środek cieniujący. Ceny MR głowy oscylują w granicach 250-550 zł. W dużych miastach koszt badania wraz z kontrastem, wykonanego na aparacie 1,5 T to ok. 400-550 zł (np. w Szczecinie, Warszawie). W mniejszych miastach to samo badanie, również z podaniem środka cieniującego, na sprzęcie o takich samych parametrach, można wykonać za 350 zł (np. w Dąbrowie Tarnowskiej). Cena badań bez użycia kontrastu jest niższa o 100-170 zł. Badania na aparatach o niższych parametrach są z reguły tańsze.

Czasem w placówkach diagnostycznych oferowane są pacjentom promocje na wykonanie badań, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto przeanalizować cenniki. Może się bowiem okazać, że badanie na aparacie takiej samej jakości w jednej placówce jest tańsze o kilkadziesiąt złotych w porównaniu do innej placówki, dlatego korzystna jest czasem podróż do innej miejscowości. Jak się okazało po interpretacji cenników placówek pacjent może także zaoszczędzić pieniądze poprzez wykonanie badań w godzinach późno popołudniowych (np. po godz. 18.00). Na przykładzie MR głowy, w jednej ze szczecińskich pracowni MR cena jest niższa o 50 zł. Zastanawiając się nad wyborem pracowni MR zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem przedstawiającym najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę.

Przygotowanie do badania MR głowy

 • Do przeprowadzenia badania należy zdjąć wszystkie przedmioty zawierające metal, ponieważ może to zakłócać tworzenie się obrazu podczas badania. Do takich przedmiotów zalicza się, np. biżuterie, klucze, pasek, zegarek, długopis, telefon komórkowy, protezy dentystyczne.
 • W przypadku MR głowy z kontrastem, przed badaniem zakładany jest wenflon i środek cieniujący podawany jest dożylnie. Po takim badaniu pacjent proszony jest o pozostanie na terenie placówki przez ok. 2 godziny, w celu obserwacji. Do wykonania badania z podaniem kontrastu niezbędne są wyniki analizy laboratoryjnej dotyczącej poziomu kreatyniny nie starsze niż 14 dni lub 1 miesiąc (można spotkać się z różnymi informacjami, w zależności od placówki). Parametr ten określa czynność nerek, mówiąc kolokwialnie zdolność nerek do oczyszczania krwi. Dodatkowo nie powinno się spożywać posiłków na 2-3 godziny przed badaniem. Badanie jest bezbolesne.
 • Jeśli pacjent ma klaustrofobię to koniecznie musi poinformować o tym osobę wykonującą badanie. Nie wolno zażywać leków uspokajających bez konsultacji z lekarzem. Pacjenci z taką dolegliwością nie powinni się bać badania, ponieważ będąc w tunelu pozostają cały czas w kontakcie z personelem medycznym.
 • Implanty zębowe (mostki, koronki, wszczepy tytanowe) oraz implanty po operacjach ortopedycznych (druty, śruby, płytki zespalające, sztuczne stawy) nie stanowią przeszkody do wykonania badania MR. Podobnie jak wkładka wewnątrzmaciczna z miedzią. Rezonans magnetyczny nie powinien negatywnie wpłynąć na zmniejszenie efektywności antykoncepcyjnej.
 • Mimo, że badanie jest bezpieczne dla zdrowia unika się jego wykonywania u kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że są bezwzględne wskazania lekarskie. Badanie można wykonywać w dowolnym okresie cyklu miesiączkowego.
 • MR nie wpływa na działanie leków, dlatego można przyjmować wszystkie zalecone lekarstwa.
 • MR głowy można także wykonywać u dzieci, ponieważ emitowana fala radiowa nie jest szkodliwa dla organizmu tak jak promieniowanie rentgenowskie wykorzystywane, np. przy RTG. Dzieciom podczas badania mogą towarzyszyć rodzice. Z uwagi na fakt, że dzieciom ciężko wytrzymać w bezruchu dłuższy czas u większości z nich konieczna jest pomoc anestezjologa i wprowadzenie dziecka w stan snu.
 • Do bezwzględnych przeciwwskazań należy wszczepiony rozrusznik serca lub inny układ stymulujący. Konsultacja z radiologiem jest wskazana w przypadku, gdy pacjent posiada pompę insulinową, metalowe ciała obce (np. opiłki żelaza w oku), neurostymulator, klipsy naczyniowe, klamry stymulujące wzrost kości, protezy oczne, wewnętrzne aparaty słuchowe, protezy i klamry zębowe z elementami metalowymi.

Przebieg badania MR głowy

Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia i umieszczony na łóżku/stole do badania, w pozycji na wznak. Aby zapobiec mimowolnym ruchom głowy jest ona asekurowana plastikowym zabezpieczeniem. Podczas badania nie wolno się poruszać! Może to spowodować zafałszowanie wyniku. Następnie stół jest wsuwany do wnętrza aparatu skanującego ciało, tzw. gantry w taki sposób, aby głowa pacjenta znajdowała się w odpowiednim miejscu wewnątrz cylindra rezonansu. Personel medyczny na czas badania wychodzi z pracowni do pomieszczenia obok, w którym jest stacja komputerowa przetwarzająca informacje o obrazie.Stamtąd technik obsługuje skaner i monitoruje przebieg badania. Komunikacja między pacjentem i osobami wykonującymi badanie jest możliwa cały czas dzięki systemowi mikrofonów i głośników oraz obecności okna między pomieszczeniem z rezonansem i pomieszczeniem dla personelu. Czas badania MR głowy trwa zwykle od ok. pół godziny do godziny i jest zależny od jego parametrów.

Autor: Paulina Michta, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy
Komentarze
 • Krystyna
  Odpowiedz

  Często mam wrażenie, że żyję w kraju trzeciego świata. Badania oczekiwanie miesiącami do lekarza specjalisty? prędzej dostaniesz się do królowej angielskiej. Podobno Polska to pępek Europy

  • Mars
   Odpowiedz

   Nie jest Pani odosobniona w tej opinii. Ponadto, duży niesmak budzi dysonans między patosem Przyrzeczenia Lekarskiego (“przyrzekam: służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek”) i codzienną praktyką, w której człowiek bez pieniędzy jest bez szans na szybką terapię.

 • Liotr
  Odpowiedz

  Koszt prywatnie to 860 zl z kontrastem! Robilem w październiku.

 • Jacek
  Odpowiedz

  Czy korpus i nogi pozostają na zewnątrz pierścienia? Pytam ponieważ jestem mocno pochylony i jest problem z ułożeniem ciała? Wolałbym mieć nogo zgięte w kolanach. Wtedy wytrzymam te 30 minut badania.

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search