Rezonans magnetyczny kręgosłupa – ile się czeka na badanie w ramach NFZ i prywatnie?

 w badania/ diagnostyka, Niezbędnik pacjenta

Rezonans magnetyczny kręgosłupa umożliwia uwidocznienie wszystkich głównych elementów kręgosłupa. Badanie ma bardzo dużą wartość diagnostyczną przy wielu schorzeniach i jest jednym z najczęściej wykonywanych badań z tej grupy. Lekarz specjalista zlecił wykonanie MR kręgosłupa i nie wiesz, gdzie możesz je wykonać? A może chcesz je wykonać prywatnie i zastanawiasz się, czy potrzebujesz skierowania oraz na jakie koszta musisz się przygotować? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w poniższym artykule.

  1. Skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa w ramach NFZ.
  2. Skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa prywatnie.
  3. Gdzie można wykonać MR kręgosłupa?
  4. Czas oczekiwania na wykonanie MR kręgosłupa w ramach NFZ.
  5. Czas oczekiwania na wykonanie MR kręgosłupa prywatnie.
  6. Rezonans magnetyczny kręgosłupa – cena badania prywatnie.
  7. Rezonans magnetyczny kręgosłupa – co to jest?
  8. Przygotowanie do MR kręgosłupa.
  9. Przebieg MR kręgosłupa.

Skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa w ramach NFZ

Chcąc wykonać rezonans magnetyczny kręgosłupa, musisz posiadać skierowanie, nieważne czy badanie będzie realizowane w ramach NFZ, czy też za odpłatnością. Skierowanie może wystawić wyłącznie lekarz specjalista (np. neurolog, neurochirurg, reumatolog), przyjmujący w poradni NFZ, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania MR danego odcinka kręgosłupa. Na skierowaniu oprócz przyczyny kierowania lekarz zaznacza czy jest to badanie z użyciem środka kontrastowego, czy bez. W niektórych przypadkach medycznych zaleca się użycie kontrastu, w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu. Lekarz POZ (“lekarz rodzinny”) nie posiada uprawnień do wystawienia skierowania na badanie rezonansem magnetycznym. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę wykonania MR kręgosłupa. Warto mieć na uwadze fakt, że od dnia zapisu na badanie musisz w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania do placówki.

Skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa prywatnie

W przypadku badania MR kręgosłupa prywatnie także istnieje obowiązek posiadania skierowania. W rzeczywistości jednak wiele pracowni rezonansu magnetycznego nie wymaga od pacjenta skierowania, choć zaznaczają, że warto je mieć, ponieważ skierowanie, na którym będzie uwzględnione rozpoznanie ułatwi technikowi czy lekarzowi prawidłowe wykonanie badania. Należy pamiętać, że MR kręgosłupa to badanie wysokospecjalistyczne i tylko lekarz specjalista decyduje o potrzebie jego wykonania w danym przypadku medycznym.

Gdzie można wykonać MR kręgosłupa?

Dostępność pracowni rezonansu magnetycznego jest ograniczona. Może to wynikać z tego, iż badanie MR należy do badań wysokospecjalistycznych i jest dość kosztowne, ponadto sama aparatura niezbędna do jego przeprowadzenia jest bardzo droga. Własne pracownie posiadają publiczne i niepubliczne szpitale, kliniki, a także niektóre duże centra medyczne, dodatkowo pracownie MR znajdują się w samodzielnych jednostkach diagnostycznych. Dowiedz się więcej na temat miejsc, w których można wykonać badanie rezonansem magnetycznym, w tym także MR kręgosłupa.

Czas oczekiwania na wykonanie MR kręgosłupa w ramach NFZ

Czas oczekiwania na wykonanie MR kręgosłupa w ramach NFZ jest zazwyczaj bardzo długi – w skrajnych przypadkach dłuższy niż rok. Wynika to m.in. z faktu, że rezonans magnetyczny zaliczany jest do świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, a liczba placówek wykonujących takie badania jest ograniczona. Po dokonaniu analizy czasu oczekiwania w wybranych losowo pracowniach MR można się pokusić o wniosek, że wpływ na termin badania ma także renoma placówki. Otóż w szpitalach klinicznych czy centrach onkologicznych czas oczekiwania jest dłuższy niż np. w szpitalach powiatowych, średnich i małych niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej czy też pracowniach będących oddziałami ogólnopolskich sieci centrów diagnostycznych. Być może ma to związek z tym, że w tych miejscach pracownie MR bardzo często dysponują sprzętem lepszej jakości.

Na długość czasu oczekiwania z reguły nie ma wpływu to, jaki odcinek kręgosłupa ma zostać poddany badaniu.W dużych miastach w Polsce średni czas oczekiwania na MR kręgosłupa to ok. 210-260 dni. Dla przykładu w Warszawie czas oczekiwania jest bardzo zróżnicowany i mieści się w przedziale od 140 do 350 dni, czyli średnio ok. 220 dni. Podobnie sytuacja kształtuje się w województwie dolnośląskim. We Wrocławiu na MR kręgosłupa trzeba poczekać od 180 do 330 dni (średnio ok. 240 dni). Nad morzem, w Szczecinie kolejki są zbliżone i średnio wynoszą ok. 215 dni. Na południu Polski, w Krakowie czas oczekiwania waha się w przedziale 225-380 dni, średnio 260 dni. W Poznaniu czas oczekiwania należy do jednego z najdłuższych, mieści się w przedziale 270-350 dni.

Warto wiedzieć, że w odległości kilkudziesięciu kilometrów od centrów dużych miast działają placówki, w których termin jest krótszy o 40-80 dni. Warto zatem szukać placówek zlokalizowanych na obrzeżach województw, często można tam znaleźć bardziej satysfakcjonujące terminy niż w miastach wojewódzkich.

Krótszy czas oczekiwania w ramach NFZ jest możliwy, jeśli posiadasz skierowanie z adnotacją “cito” (“pilne”). W większości placówek takie skierowanie powoduje znaczne przyspieszenie terminu (od ok. miesiąca do nawet 4-5 miesięcy), dlatego rejestrując się telefonicznie należy koniecznie poinformować rejestratorkę o posiadaniu takiego skierowania. Są jednak pracownie, które nie respektują takich skierowań, a tym samym ustalenie szybszego terminu badania nie jest możliwe. W przypadku placówek o profilu onkologicznym bardzo często zdarza się, że skierowania pilne nie są uwzględniane, ponieważ pierwszeństwo mają pacjenci zmagających się z chorobą nowotworową.

Czas oczekiwania na wykonanie MR kręgosłupa prywatnie

Czas oczekiwania na wykonanie MR kręgosłupa prywatnie nie jest aż tak długi, jak w ramach NFZ. Wynosi on zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. Uzależnione jest to od lokalizacji placówki, jej typu i renomy, itp.

Rezonans magnetyczny kręgosłupa – cena badania prywatnie

Badania rezonansem magnetycznym kręgosłupa należą do badań drogich. Ich ceny oscylują od 250 zł do 500 zł za jeden odcinek kręgosłupa (szyjny, piersiowy lub lędźwiowo-krzyżowy). Dla przykładu ogólnopolska sieć ośrodków świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej podaje cenę MR odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa w wysokości 345 zł. W dużych miastach tj. Warszawa, Wrocław, Kraków czy Łódź ceny MR kręgosłupa wynoszą ok. 350-500 zł za wybrany odcinek. W ofertach pracowni MR jest także badanie całego kręgosłupa. Cena takiego badania jest bliska 1 000 zł. Wybrane placówki oferują swoim pacjentom różne promocje, np. cena za MR jednego odcinka kręgosłupa wynosi 400 zł, za dwa odcinki 750 zł, natomiast za trzy 1 100 zł. Śledząc takie okazje cenowe możesz zaoszczędzić niemałe pieniądze.

Co może mieć wpływ na różne ceny tego samego badania, na obszarze jednego miasta? Wymienić można kilka czynników, m.in. renoma i typ placówki (klinika, ogólnopolska sieć pracowni diagnostycznych, samodzielna jednostka diagnostyczna), lokalizacja placówki (centrum lub obrzeża miasta), kwalifikacje osób wykonujących i opisujących wynik badania, rodzaj sprzętu, na którym jest wykonywane badanie, zastosowanie środka cieniującego. Badania wykonywane na aparatach o niższych parametrach są z reguły tańsze, dlatego pacjent może dopytać lekarza kierującego czy jego wskazanie medyczne wymaga przeprowadzenia badania na sprzęcie najlepszej klasy, czy niekoniecznie. Być może umożliwi to pacjentowi wybranie placówki, w której koszt badania jest niższy. Dowiedz się więcej na temat rodzaju sprzętu MR.

Zastosowanie środka kontrastowego wiąże się z wyższą ceną badania. Zazwyczaj koszt kontrastu to suma rzędu od 100 zł do 250 zł, w zależności od placówki. W niektórych placówkach cena kontrastu uwarunkowana jest wagą pacjenta, np. niższa dla pacjentów poniżej 30 kg, wyższa dla pacjentów powyżej 30 kg. Zastanawiając się nad wyborem pracowni MR zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem przedstawiającym najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę.

Rezonans magnetyczny kręgosłupa – co to jest?

Rezonans magnetyczny kręgosłupa jest nieinwazyjnym badaniem, dzięki któremu uzyskuje się bardzo szczegółowe obrazy głównych elementów kręgosłupa, w tym trzonów i łuków kręgów, krążków międzykręgowych oraz zawartości kanału kręgowego. Dzięki MR można w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualne patologie z dokładnością do kilku milimetrów. Jako jedyne badanie umożliwia ono uwidocznienie rdzenia kręgowego.W przypadku podejrzenia zmian nowotworowych badanie rezonansu magnetycznego należy wykonać z podaniem dożylnego środka kontrastowego. MR pozwala na wykrycie zmian demielinizacyjnych, naczyniopochodnych, zapalnych lub pourazowych w rdzeniu kręgowym. Jest ono zlecane w celu oceny zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, nieprawidłowości w obrębie krążków międzykręgowych, oceny zmian w kościach, zmian pooperacyjnych. Badanie jest w pełni bezpieczne, ponieważ w przeciwieństwie do RTG czy tomografii komputerowej nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu człowieka pole magnetyczne i fale radiowe. Istnieje możliwość wykonania MR całego kręgosłupa lub jego wybranych odcinków (szyjnego-C, piersiowego-Th, lędźwiowo-krzyżowego-LS).

Przygotowanie do MR kręgosłupa

MR kręgosłupa nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed samym badaniem zaleca się niespożywanie posiłków i niepicie kawy. Jeśli w badaniu ma być stosowany środek cieniujący nie powinno się spożywać posiłków na 2-3 godziny przed badaniem. Pacjent proszony jest także o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie. Dodatkowo pacjent musi posiadać wynik z badania krwi, określający poziom kreatyniny. Warto pamiętać, że taki wynik jest ważny 1 miesiąc. Do przeprowadzenia badania MR kręgosłupa nie jest konieczne zdejmowanie odzieży, tak jak np. do RTG. Obowiązkiem jest zaś zdjęcie wszystkich przedmiotów zawierających metal, ponieważ może to zakłócać tworzenie się obrazu podczas badania. Do takich przedmiotów zalicza się, np. biżuterie, klucze, pasek, zegarek, długopis, telefon komórkowy, protezy dentystyczne.

MR nie wpływa na działanie leków, dlatego można przyjmować wszystkie zalecone lekarstwa. Badanie można wykonywać w dowolnym okresie cyklu miesiączkowego. Pacjenci, którzy zmagają się z klaustrofobią powinni poinformować o tym osobę wykonującą badanie. Zakazane jest zażywanie leków uspokajających na własną rękę. Warto wiedzieć, że dobrym rozwiązaniem dla pacjentów z klaustrofobią jest tzw. otwarty aparat MR. Zobacz przykładową listę placówek, które posiadają taki rodzaj sprzętu.

Implanty zębowe (np. mostki, koronki, wszczepy tytanowe) oraz implanty po operacjach ortopedycznych (np. druty, śruby, płytki zespalające, sztuczne stawy) nie są przeciwwskazaniem do wykonania badania MR kręgosłupa. Kobiety posiadające wkładkę wewnątrzmaciczną z miedzią także mogą wykonać MR kręgosłupa. Badanie nie powinno bowiem negatywnie wpłynąć na zmniejszenie efektywności antykoncepcyjnej. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia MR kręgosłupa jest wszczepiony rozrusznik serca. Mimo że badanie jest bezpieczne dla zdrowia unika się jego wykonywania u kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że są bezwzględne wskazania lekarskie.

Przebieg MR kręgosłupa

Pacjent zostaje wprowadzony do pracowni i umieszczony na specjalnym łóżku do badania, które następnie jest wsuwane do wnętrza aparatu skanującego ciało, tzw. gantry. Personel medyczny na czas badania wychodzi z gabinetu. Stacja komputerowa znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje przebieg badania. W czasie badania pacjent pozostaje cały czas w kontakcie z personelem, dostając do ręki gruszkę, za pomocą której może sygnalizować wszelkie nagłe dolegliwości. Polecenia od personelu pacjent otrzymuje przez mikrofon, a obserwowany jest przy użyciu systemu kamer. MR kręgosłupa trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut. Badanie jest bezbolesne. Rzadko występują nieprzyjemne dolegliwości związane z podaniem środka kontrastowego. W trakcie badania pacjent nie powinien się poruszać, ponieważ może to wpływać negatywnie na powstały obraz.

Autor: Paulina Michta, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search