Rezonans magnetyczny płodu – czy potrzebne jest skierowanie? Cena badania prywatnie

 w badania/ diagnostyka, Niezbędnik pacjenta

Prenatalne badanie rezonansem magnetycznym płodu jest bardzo dokładną metodą diagnostyczną i daje możliwość bardziej szczegółowej oceny patologii płodu niż badanie USG. Można zadać sobie pytanie: czy oby na pewno badanie MR jest na tyle bezpieczne, aby móc je wykonać u kobiety w ciąży? W opinii wielu ginekologów i radiologów pole magnetyczne, stosowane w trakcie badania MR płodu, jest na tyle bezpieczne dla zdrowia kobiety i rozwoju płodu, że przyszłe mamy nie powinny mieć powodów do obaw. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z badaniem MR płodu.

baby-22079_1920

  1. Rezonans magnetyczny płodu – charakterystyka badania.
  2. Wskazania do wykonania MR płodu.
  3. W którym miesiącu ciąży wykonuje się badanie MR płodu?
  4. MR płodu w ramach NFZ
  5. Rezonans magnetyczny płodu prywatnie.
  6. Rezonans magnetyczny płodu – cena badania.
  7. Gdzie można wykonać MR płodu?
  8. Rezonans magnetyczny płodu – ile jest ważne skierowanie?
  9. Przebieg badania MR płodu.
  10. Rezonans magnetyczny płodu – przygotowanie do badania.

Rezonans magnetyczny płodu – charakterystyka badania

Prenatalna diagnostyka MR stała się bardzo powszechna 30 lat temu, kiedy to lekarze po raz pierwszy zdecydowali się zbadać ciężarną kobietę rezonansem magnetycznym, w celu oceny anatomii miednicy matki i morfologii łożyska. Od tamtego czasu dynamiczny rozwój techniki spowodował rozszerzenie wskazań do diagnostyki prenatalnej MR. Badanie stało się na tyle popularne, że w razie potrzeby lekarze bez wątpliwości kierują kobiety na MR płodu. Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem obrazowym, które można wykonać jako badanie uzupełniające przy podejrzeniu anomalii rozwojowych stwierdzonych u płodu na podstawie badania ultrasonograficznego. Jest badaniem, które w sposób kompleksowy pozwala na wykrycie i pełną ocenę wady rozwojowej, jej zasięgu, stopnia nasilenia i obecności ewentualnych wad współtowarzyszących.

MR, w przeciwieństwie do USG, przedstawia obraz o wysokiej rozdzielczości i umożliwia dokładną ocenę drobnych struktur anatomicznych rozwijającego się płodu, morfologii łożyska oraz ocenę jamy brzusznej i miednicy ciężarnej. Badanie płodu przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego jest bardzo dobrą metodą potwierdzającą, uzupełniającą lub korygującą wyniki badania ultrasonograficznego. Dodatkową zaletą badania jest fakt, że ruchy płodu nie mają negatywnego wpływu na jakość obrazu.

Wskazania do wykonania MR płodu

Głównym wskazaniem do wykonania MR płodu jest wykrycie wad rozwojowych płodu w rutynowym badaniu ultrasonograficznym. Dodatkowo lekarz położnik może zlecić wykonanie badania u kobiet, które są obciążone chorobami genetycznym lub zdecydowały się na ciążę w późnym wieku. Wskazaniami do badań są także wady u rodzeństwa, poronienia we wcześniejszych ciążach, cukrzyca u matki dziecka, małowodzie, wielowodzie. Pod pojęciem wad rozwojowych rozumie się wszystkie przypadki nieprawidłowego rozwoju płodu. Częstość ich występowania w Polsce waha się w granicach 2-3%, z czego 30% związana jest z zaburzeniami genetycznymi.

Szczególną przydatność badania MR płodu udowodniono w diagnostyce wad ośrodkowego układu nerwowego. Badanie pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie obecności wady rozwojowej, a także ustalenie, czy jest ona izolowana, czy też towarzyszą jej inne uszkodzenia lub wady. Stwarza to możliwość ustalenia rokowania, nie tylko dotyczącego układu nerwowego. MR wpływa na decyzję o przeprowadzeniu wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego, zaplanowanie natychmiastowej interwencji po urodzeniu oraz na sposób rozwiązania ciąży w takich wadach OUN jak np. przepuklina oponowa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, przepuklina oponowo-mózgowa, czy wodogłowie.

W którym miesiącu ciąży wykonuje się badanie MR płodu?

Badanie nie jest wykonywane na początku ciąży. Najczęściej jest zlecane ok. 5-6 miesiąca ciąży. Wynika to z faktu, iż płód musi być na tyle rozwinięty, aby była możliwa ocena morfologiczna narządów. Trudno mówić o jednym dokładnym terminie badania, jest on bowiem uzależniony od tego, jaki organ trzeba sprawdzić i jaka jest postawiona wstępna diagnoza. Jednocześnie badanie powinno być wykonane na tyle wcześnie, żeby można było podjąć leczenie w łonie matki. Lekarze mogą zdecydować się na operację w łonie matki lub zaplanować zabiegi zaraz po urodzeniu się dziecka.

MR płodu w ramach NFZ

Ubezpieczone pacjentki mają możliwość wykonania badania MR płodu w ramach NFZ. Warunkiem koniecznym jest posiadanie skierowania z oddziału szpitalnego lub od lekarza specjalisty przyjmującego w poradni NFZ. Skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w prywatnej poradni lub gabinecie nie uprawnia do wykonania badania bezpłatnie. Skierowanie na MR płodu może wystawić tylko lekarz specjalista, przede wszystkim ginekolog-położnik. Lekarz POZ (lekarz rodzinny) nie posiada uprawnień do kierowania pacjentek na badania MR płodu. Refundowane badanie płodu można wykonać tylko w placówkach mających podpisaną umowę z NFZ.

Rezonans magnetyczny płodu prywatnie

Aby móc wykonać badanie MR płodu prywatnie, pacjentka musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty. Badania rezonansem magnetycznym to badania wysokospecjalistyczne i tylko lekarz specjalista decyduje o potrzebie ich wykonania w konkretnym przypadku medycznym. W praktyce jednak niektóre placówki komercyjne wykonują MR płodu, nawet jeśli pacjentka nie posiada skierowania. Należy pamiętać, że chęć wykonania MR płodu powinno się ustalić z lekarzem prowadzącym ciążę. Nie jest wskazane, aby pacjentka podejmowała taką decyzję samodzielnie.

Rezonans magnetyczny płodu – cena badania

Badanie płodu metodą rezonansu magnetycznego należy do jednych z droższych badań w tej grupie. Jego cena jest uzależniona od kilku czynników i waha się w granicach od 500 zł do nawet 1000 zł. Wpływ na wysokość ceny badania MR płodu ma m.in. lokalizacja placówki – z reguły ceny badań w placówkach zlokalizowanych w dużych miastach (np. Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków) są wyższe niż w mniejszych miastach. Dodatkowo ceny różnicuje rodzaj sprzętu – badania wykonywane na dostępnych na rynku aparatach o najwyższych parametrach są droższe. Warto zatem zwrócić uwagę, dlaczego w jednym miejscu to samo badanie kosztuje o wiele mniej niż w drugim, być może wynika to z różnic w aparacie, jakim placówka dysponuje. Jakość wykonanego badania powinna być priorytetem dlatego warto zainwestować w droższe badanie, ale wykonane na bardzo dobrym sprzęcie.

Gdzie można wykonać MR płodu?

Badania MR płodu nie można wykonać każdym aparatem do rezonansu magnetycznego. Dodatkowo nie każdy lekarz radiolog posiada odpowiednie kwalifikacje, aby prawidłowo przeprowadzić, odczytać i opisać wyniki badania. Z tego też względu liczba placówek, w których pacjentka może wykonać MR płodu, jest bardzo niewielka. Placówki te zlokalizowane są głównie w miastach wojewódzkich. Przykładowa lista placówek, w których można wykonać rezonans magnetyczny płodu, została przedstawiona poniżej:

Rezonans magnetyczny płodu – ile jest ważne skierowanie?

Skierowanie na rezonans magnetyczny płodu nie ma określonego terminu ważności. Zazwyczaj ważne jest dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych. Od momentu zarejestrowania się na badanie trzeba jednak w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania do placówki (w innym przypadku rezerwacja terminu wygasa). Nie trzeba tego robić osobiście, można wysłać pocztą lub faksem, bądź za pośrednictwem osoby trzeciej.

Przebieg badania MR płodu

Pacjentka zostaje wprowadzona do specjalnego pomieszczenia i umieszczona na wygodnym stole do badania, który następnie jest wsuwany do wnętrza aparatu skanującego ciało. Podczas badania pacjentka leży nieruchomo. Personel medyczny na czas badania opuszcza pomieszczenie, ponieważ stacja komputerowa znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie. Pacjentka dostaje do ręki gruszkę, przy której użyciu ma obowiązek informować personel o wszelkich nagłych dolegliwościach, np. uczuciu klaustrofobii. Badanie MR u kobiet ciężarnych wykonuje się tak samo, jak u innych pacjentów, w pozycji leżącej, na plecach. Czas trwania badania to przeciętnie od 20 do 40 minut. Zależny jest od ilości i stopnia skomplikowania obserwowanych wad. Pod koniec ciąży ciężarna może leżeć na lewym boku, żeby nie uciskać żyły próżnej dolnej.

Rezonans magnetyczny płodu – przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga od pacjentki specjalnego przygotowania. Należy pamiętać, że do pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie, nie wolno wnosić przedmiotów metalowych, elektronicznych i magnetycznych. W badaniu wykorzystywane jest silne pole magnetycznego, dlatego pacjentka na badanie powinna zgłosić się w ubraniu pozbawionym elementów i ozdób metalowych, tj. zegarek, pasek, klucze. Zabronione jest także stosowanie przed badaniem lakieru do włosów i innych środków kosmetycznych do makijażu i uczesania, ponieważ mogą zawierać drobinki metalu i powodować zakłócenia pola magnetycznego, obniżając tym samym jakość uzyskanych obrazów.

Badanie nie wpływa na działanie leków, dlatego można przyjmować wszystkie zalecone lekarstwa. Pacjentki, które borykają się z klaustrofobią, muszą poinformować o tym osobę wykonującą badanie, nie wolno zażywać na własną rękę leków uspokajających.
Implanty zębowe (np. koronki, mostki, wszczepy tytanowe) oraz implanty po operacjach ortopedycznych (np. śruby, druty, płytki zespalające, sztuczne stawy) nie są przeciwwskazaniem do wykonania badania MR płodu.

Autor: Paulina Michta, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search