Ważne informacje związane z wyjazdem/ pobytem w sanatorium na NFZ

 w leczenie uzdrowiskowe, Niezbędnik pacjenta

Przed wyjazdem do sanatorium zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi pobytu. Po przeczytaniu poniższego artykułu dowiesz się przydatnych informacji, które często są kierowane do naszych Doradców Medycznych.

plik1

 1. Zwolnienie lekarskie a pobyt w sanatorium na NFZ.
 2. Czy przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem na czas pobytu w sanatorium na NFZ?
 3. Sanatorium dla małżeństwa na NFZ.
 4. Czy można zabrać zwierzę domowe do sanatorium na NFZ?
 5. Pokój “małżeński” w sanatorium na NFZ.
 6. Pracownicy zakładów azbestowych a wyjazd do sanatorium na NFZ.
 7. Czy jest możliwy wspólny wyjazd dzieci do sanatorium na NFZ?
 8. Jakie dokumenty należy zabrać do sanatorium?

Zwolnienie lekarskie a pobyt w sanatorium na NFZ

Generalnie pobyt w sanatorium odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Wyjątkiem jest leczenie w szpitalu uzdrowiskowym lub rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym. Ze zwolnienia lekarskiego mogą również skorzystać kuracjusze korzystający z wyjazdu do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS.

W przypadku gdy zostaniemy skierowani na leczenie do szpitala uzdrowiskowego możemy skorzystać z tzw. L4, wówczas pobyt odbywa się w ramach czasowej niezdolności do pracy. Lekarz prowadzący rehabilitację wystawia zwolnienie na czas pobytu w szpitalu, a za pobyt przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 70% wynagrodzenia.

Nieco inaczej jest w przypadku pobytów w sanatoriach uzdrowiskowych – te odbywają się w ramach urlopu wypoczynkowego. Pacjent musi liczyć się z koniecznością wygospodarowania dni urlopowych oraz w niektórych przypadkach szybkiego uporządkowania spraw zawodowych. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek powiadomić o terminie wyjazdu nie później niż 14 dni przed – taki okres czasu może być zbyt krótki na zorganizowanie urlopu w pracy i przygotowanie się do wyjazdu. W nieco innej sytuacji są nauczyciele, którzy jako grupa zawodowa mająca z góry wyznaczony okres urlopu, nie mają możliwości skorzystania z leczenia uzdrowiskowego w innym niż wakacyjnym terminie. To może być duży problem, gdyż kuracjusze nie mają wpływu na termin w jakim zostaną objęci rehabilitacją.

Czy przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem na czas pobytu w sanatorium na NFZ?

Zwolnienie przysługuje na zasadach ogólnych. Wymiar zwolnienia na zasadach ogólnych to 60 dni w roku kalendarzowym niezależnie od ilości dzieci w rodzinie. Co więcej, jeżeli część zwolnienia wykorzysta jeden z rodziców/opiekunów, a część przez drugiego rodzica/opiekuna wymiar płatnego zwolnienia nie może przekroczyć 60 dni. Zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci do ukończenia przez nich 14 roku życia, pod warunkiem, że we wspólnym gospodarstwie nie ma innego opiekuna. Dodatkowo jednemu z rodziców/opiekunów przysługuje 2 dni zwolnienia opiekuńczego na dziecko do ukończenia 14 roku życia zgodnie z deklaracją składaną na początku roku w zakładzie pracy.

Sanatorium dla małżeństwa na NFZ

W przypadku prywatnego wyjazdu do sanatorium nie ma przeszkód, by małżonkowie wybrali się razem. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w sytuacji wyjazdu refundowanego przez NFZ. Wówczas NFZ może, ale nie ma obowiązku, skierowania małżonków do tego samego sanatorium i w tym samym terminie. Gwarancję wspólnego wyjazdu mają jedynie małżeństwa, wśród których jedna z osób ma ukończone 65 lat lub orzeczony stopień niepełnosprawności.

Czy można zabrać zwierzę domowe do sanatorium na NFZ?

Kwestia ta nie jest uregulowana prawnie. Tak naprawdę przed planowanym wyjazdem do sanatorium należy najlepiej skontaktować się z placówką, do której kieruje nas NFZ. Na chwilę obecną w Polsce coraz więcej jest sanatoriów, które akceptują przyjazd kuracjuszy ze swoimi pupilami. Niektóre z nich proponują takie rozwiązanie nawet nieodpłatnie. Sanatoria, które przyjmują kuracjuszy ze swoimi zwierzętami można znaleźć m.in. w takich uzdrowiskach jak: Duszniki-Zdrój, Świnoujście czy Kołobrzeg. Kompletne dane na ten temat można znaleźć na stronie www.medinfo.pl.

Pokój “małżeński” w sanatorium na NFZ

Jesteście małżeństwem i otrzymaliście skierowanie do tego samego sanatorium w tym samym terminie. Zastanawiacie się czy możecie otrzymać wspólny pokój? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 129, poz 1136, z późn. zm.) każdy kuracjusz ma prawo wyboru pokoju np. dwuosobowego. Jednak żadne przepisy nie obligują sanatorium by zapewnić pobyt małżeństwa w tym samym pokoju. Często bywa tak, że sanatorium nie jest w stanie zapewnić wspólnego pokoju dla osób zainteresowanych.

Pracownicy zakładów azbestowych a wyjazd do sanatorium na NFZ

Warto wiedzieć, że pracownicy zakładów azbestowych wymienieni ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą mają prawo do korzystania z leczenia uzdrowiskowego RAZ W ROKU i dodatkowo są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym. Podstawą wyjazdu jest złożenie skierowania do oddziału NFZ na leczenie uzdrowiskowe (skierowanie dla pracowników zakładów azbestowych oznaczone jest jako „AZBEST”) oraz załączenie do złożonego skierowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Czy jest możliwy wspólny wyjazd dzieci do sanatorium na NFZ?

W przypadku gdy dzieci zostały zakwalifikowane na ten sam rodzaj leczenia uzdrowiskowego np. leczenie sanatoryjne lub leczenie szpitalne istnieje możliwość ustalenia przez NFZ wspólnego wyjazdu dla dzieci z rodziną.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do sanatorium na NFZ?

 • zatwierdzone przez NFZ skierowanie do sanatorium;
 • dowód tożsamości (w przypadku dzieci – legitymacje szkolną);
 • dokumentację medyczną, np. wyniki badań laboratoryjnych lub USG, wyniki konsultacji specjalistycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zdjęcia RTG, zalecenia lekarskie:
 • leki, które należy przyjmować na co dzień.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na

Polecane wpisy
Komentarze

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search