Skierowania/ zlecenia jakie może wystawić lekarz rodzinny

 w lekarz rodzinny, Niezbędnik pacjenta

Na co i jakie skierowania może wystawić lekarz rodzinny? – Takie pytanie zadają pacjenci, którzy podczas wizyty u lekarza POZ usłyszeli, że skierowanie na określone badanie może wystawić tylko lekarz specjalista. Nie jest to jednak zasadne w każdym przypadku. W artykule poniżej  znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Należy jednak mieć na uwadze, że o potrzebie wystawienia skierowania zawsze decyduje lekarz.

Prescription

 

 1. Czy potrzebne jest skierowanie lekarza rodzinnego do lekarza specjalisty, np. alergologa?
 2. Czy na kolejną wizytę do poradni specjalistycznej potrzebuje skierowanie od lekarza POZ (lekarza rodzinnego)?
 3. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do szpitala?
 4. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na rehabilitację/ zabiegi fizjoterapeutyczne?
 5. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na gastroskopię?/ Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na kolonoskopię?
 6. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie USG?
 7. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie RTG?
 8. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na tomografię komputerową?
 9. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na rezonans magnetyczny?
 10. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do sanatorium?
 11. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie/zlecenie na transport sanitarny do przychodni?
 12. Czy muszę mieć skierowanie na wykonanie zastrzyku w przychodni?

Czy potrzebne jest skierowanie lekarza rodzinnego do lekarza specjalisty, np. alergologa?

Skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest potrzebne aby uzyskać w ramach NFZ świadczenia specjalistyczne wykonywane w przychodni (ambulatoryjnie) np. wizyta u alergologa.
Skierowania nie są wymagane aby dostać się ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, psychiatry, a także od osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego, inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, uprawnionego żołnierza lub pracownika (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), weterana poszkodowanego (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Dowiedz się więcej na temat skierowań do specjalisty!

Źródło: art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Czy na kolejną wizytę do poradni specjalistycznej potrzebuje skierowanie od lekarza POZ (lekarza rodzinnego)?

Pacjent udając się na drugą lub kolejną wizytę do poradni specjalistycznej, w której odbył pierwszą wizytę nie potrzebuje już skierowania. Skierowanie, które okazał za pierwszym razem jest ważne tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny, który był przyczyną wystawienia skierowania.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do szpitala?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na leczenie szpitalne.

Źródło: art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na rehabilitację/ zabiegi fizjoterapeutyczne?

Lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na rehabilitację leczniczą/ zabiegi fizjoterapeutyczne w przychodni lub w domu pacjenta (z wyjątkiem skierowań na zabiegi związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady, skierowań na rehabilitację ogólnoustrojową w przypadkach zaostrzeń chorób przewlekłych oraz rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, realizowane w warunkach ośrodka/oddziału dziennego rehabilitacji).

Źródło: art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Źródło: § 14 ust 6,7 Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na gastroskopię?/ Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na kolonoskopię?

Gastroskopia i kolonoskopia jako badania endoskopowe przewodu pokarmowego są badaniami, na które skierowanie może wydać również lekarz rodzinny (pomimo tego iż należą do grupy badań ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych).

Źródło: §1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Źródło: §16. 1. Zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie USG?

Do niedawna lekarz rodzinny mógł wystawić jedynie skierowanie na USG jamy brzusznej. Od 1. stycznia 2015 roku w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki ultrasonograficznej może wystawić skierowania na następujące badania:

 • USG tarczycy i przytarczyc;
 • USG ślinianek;
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego);
 • USG węzłów chłonnych.

Sprawdź na jakie badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej może wydać skierowanie lekarz rodzinny!

Źródło: §1, pkt. 1b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie RTG?

W ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na RTG klatki piersiowej (w projekcji AP i bocznej), zdjęcia kostne w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy (w projekcji AP i bocznej), czaszki, zatok oraz zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej, na które skierowanie może wypisać lekarz rodzinny).

Źródło: §1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na tomografię komputerową?

Lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania na badania tomografii komputerowej. Skierowanie na wykonanie badania z grupy tomografia komputerowa może wystawić lekarz specjalista przyjmujący w poradniach udzielających świadczeń w ramach NFZ.

Więcej informacji o tomografii komputerowej.

Źródło: §16. 1. Zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na rezonans magnetyczny?

Lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania na badania rezonansu magnetycznego. Skierowanie na wykonanie badania z grupy rezonans magnetyczny może wystawić lekarz specjalista przyjmujący w poradniach udzielających świadczeń w ramach NFZ.

Więcej informacji o rezonansie magnetycznym.

Źródło: §16. 1. Zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium (na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową) może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który przyjmuje w ramach NFZ (w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej).

Przeczytaj więcej informacji o skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe!

Źródło: art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie/ zlecenie na transport sanitarny do przychodni?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach uzasadnionych medycznie może wystawić pacjentowi zlecenie na transport sanitarny z miejsca zamieszkania/pobytu do szpitala, na leczenie w trybie dziennym i do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej. Na transport sanitarny z miejsca zamieszkania/pobytu i z powrotem pacjent może dostać zlecenie w przypadku pierwszorazowej wizyty w poradni specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z leczenia zastosowanego przez lekarza rodzinnego.

Źródło: § 28.1, § 29.6. Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Czy muszę mieć skierowanie na wykonanie zastrzyku w przychodni?

Aby skorzystać w przychodni rodzinnej z zabiegów i procedur medycznych wykonywanych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnych z obowiązującym zakresem zadań) niezbędne jest skierowanie/zlecenie lekarza, który udziela świadczeń w ramach NFZ, w tym lekarza rodzinnego.

Źródło: § 16.2. Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Olga Komendacka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search