Skierowanie do poradni specjalistycznej. Ile ważne, kto może wystawić?

 w Niezbędnik pacjenta, wizyta u lekarza specjalisty

W celu skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej wystawione przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli tzw. lekarza rodzinnego) lub innego lekarza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zanim jednak skorzystasz ze świadczeń realizowanych w poradniach specjalistycznych warto zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami. W artykule odpowiemy na najczęstsze wątpliwości dotyczące skierowań do poradni specjalistycznych.

This job isn't always easy

 1. Kiedy pacjent powinien dostarczyć skierowanie do poradni specjalistycznej?
 2. Ile ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej?
 3. Do jakiego specjalisty nie jest wymagane skierowanie?
 4. Którzy pacjenci są zwolnienie z obowiązku dostarczenia skierowanie?
 5. Jakie są najczęstsze sytuacje bezpodstawnego wymagania od pacjenta dostarczenia nowego skierowania?

Kiedy pacjent powinien dostarczyć skierowanie do poradni specjalistycznej?

Pacjenci powinni dostarczyć skierowanie do poradni specjalistycznej, w sytuacji:

 • gdy zgłaszają się do niej po raz pierwszy;
 • gdy w ciągu ostatnich dwóch lat (730 dni) nie korzystał z opieki specjalistycznej w danym zakresie;
 • w dowolnym czasie w sytuacji zakończenia leczenia specjalistycznego danego schorzenia (co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej).

Jeżeli wymagane jest skierowanie, pacjent powinien dostarczyć oryginał do poradni specjalistycznej w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nie dostarczenia wymaganego skierowania pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Ile ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej?

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do momentu, do którego istnieją przesłanki stanowiące o potrzebie wdrożenia działań terapeutycznych i/ lub diagnostycznych.

Do jakiego specjalisty nie jest wymagane skierowanie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry.

Którzy pacjenci są zwolnieni z obowiązku dostarczenia skierowania?

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku trzech sytuacji:

 1. Od osób będących już w trakcie leczenia, którzy oczekują na kolejną wizytę.
 2. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia (wówczas świadczenie powinno być realizowane w tzw. trybie nagłym, w dniu zgłoszenia się pacjenta). Jednak kluczowe znaczenie ma zdanie lekarza, który decyduje czy dany pacjent zostanie zakwalifikowany do takiej porady specjalistycznej.
 3. W przypadku pacjentów:
  • ze zdiagnozowaną gruźlicą;
  • zakażonych wirusem HIV;
  • cywilnych niewidomych;
  • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego);
  • weterana poszkodowanego lub uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jakie są najczęstsze sytuacje bezpodstawnego wymagania od pacjenta dostarczenia nowego skierowania?

 • kiedy pacjent kontynuuje leczenie (także w kolejnym roku kalendarzowym);
 • w sytuacji gdy, w trakcie leczenia specjalistycznego danego schorzenia pojawi się inny problem zdrowotny z tej samej dziedziny medycznej;
 • jeżeli pacjent oczekuje na pierwszą wizytę w sytuacji gdy wizyta została wyznaczona na podstawie oryginału skierowania w poprzednim roku kalendarzowym;
 • jeżeli lekarz, który wystawił skierowanie już nie pracuje w danym miejscu;
 • jeżeli po upływie daty wystawienia skierowania pacjent dokonał zmiany przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat zasad udzielania świadczeń specjalistycznej ambulatoryjnej opieki tutaj.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search