Lekarz rodzinny – jakie badania można uzyskać w ramach POZ?

 w lekarz rodzinny, Niezbędnik pacjenta

Czy w ramach opieki POZ Pacjent może prosić o wizytę domową? Czy lekarz rodzinny może dać nam skierowanie na każde badanie? Zdarzają się sytuacje kiedy pacjent prosi lekarza rodzinnego o skierowanie, a lekarz odmawia. Po pierwsze to lekarz decyduje o zasadności wystawienia skierowania na dane badanie, a po drugie lekarz rodzinny może wypisać skierowanie/zlecenie jedynie na te badania, które znajdują się na liście świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Co w takim razie możemy uzyskać w ramach świadczeń udzielanych w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej?

diabetes-528678_1920

 1. Świadczenia udzielane przez lekarza rodzinnego.
 2. Na jakie badania może wypisać skierowanie lekarz rodzinny?
 3. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę rodzinną.
 4. Czy pielęgniarka może pobrać krew do badań laboratoryjnych w domu pacjenta?
 5. Świadczenia udzielane przez położną rodzinną.

Świadczenia udzielane przez lekarza rodzinnego

Świadczenia udzielane przez lekarza rodzinnego obejmują:
1) poradę lekarską w przychodni;
2) poradę lekarską w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie;
3) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
4) poradę patronażową;
5) badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
6) badania laboratoryjne lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej;
7) szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Źródło: Część I, ust 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na jakie badania może wypisać skierowanie lekarz rodzinny?

W ramach diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nie obrazowej lekarz rodzinny może zlecić wykonanie następujących badań:

 1. Badania hematologiczne:
  1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
  2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
  3) retikulocyty;
  4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  1) sód;
  2) potas;
  3) wapń zjonizowany;
  4) żelazo;
  5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
  6) stężenie transferyny;
  7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
  8) mocznik;
  9) kreatynina;
  10) glukoza;
  11) test obciążenia glukozą;
  12) białko całkowite;
  13) proteinogram;
  14) albumina;
  15) białko C-reaktywne (CRP);
  16) kwas moczowy;
  17) cholesterol całkowity;
  18) cholesterol-HDL;
  19) cholesterol-LDL;
  20) triglicerydy (TG);
  21) bilirubina całkowita;
  22) bilirubina bezpośrednia;
  23) fosfataza alkaliczna (ALP);
  24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
  25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
  26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
  27) amylaza;
  28) kinaza kreatynowa (CK);
  29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
  30) czynnik reumatoidalny (RF);
  31) miano antystreptolizyn O (ASO);
  32) hormon tyreotropowy (TSH);
  33) antygen HBs-AgHBs;
  34) VDRL;
  35) FT3;
  36) FT4;
  37) PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
  2) ilościowe oznaczanie białka;
  3) ilościowe oznaczanie glukozy;
  4) ilościowe oznaczanie wapnia;
  5) ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  1) badanie ogólne;
  2) pasożyty;
  3) krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  1) wskaźnik protrombinowy (INR);
  2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
  3) fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  1) posiew moczu z antybiogramem;
  2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
  3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  1) USG tarczycy i przytarczyc;
  2) USG ślinianek;
  3) USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
  4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
  5) obwodowych węzłów chłonnych (USG węzłów chłonnych).
 9. Spirometria.
 10. Zdjęcia radiologiczne:
  1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
  2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
  3) zdjęcie czaszki;
  4) zdjęcie zatok;
  5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
  1) gastroskopia;
  2) kolonoskopia.”

Źródło: Część IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. (§1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej)

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę rodzinną

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę rodzinną obejmują:
1) wizytę w domu pacjenta, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
2) wizytę w przychodni;
3) wizytę patronażową;
4) testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
5) świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.

Źródło: Część I, ust 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Czy pielęgniarka może pobrać krew do badań laboratoryjnych w domu pacjenta?

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w uzasadnionych medycznie przypadkach może pobrać materiał do badań laboratoryjnych w domu pacjenta. Zlecenie na pobranie badań musi być wystawione przez lekarza rodzinnego tego pacjenta.

Źródło: § 16 ust. 6 Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia udzielane przez położną rodzinną

Świadczenia udzielane przez położną rodzinną obejmują:
1) wizytę w przychodni;
2) wizytę w domu pacjenta, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
3) wizytę patronażową;
4) wizytę profilaktyczną.

Źródło: Część I, ust 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Olga Komendacka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search