Świadczenia stomatologiczne na NFZ- komu się należą i co obejmują?

 w Niezbędnik pacjenta, opieka stomatologiczna, promo

Decydując się na bezpłatną wizytę u stomatologa warto wiedzieć, które ze świadczeń są nam gwarantowane bezpłatnie a za co ewentualnie możemy lub będziemy musieli zapłacić. Dodatkowo jeśli jesteś kobietą w ciąży lub połogu bądź leczenie dotyczy naszego dziecka powinniśmy wiedzieć, że przysługują nam dodatkowe uprawnienia. Jeśli zastanawiasz się czy podczas wizyty w ramach NFZ możesz domagać się bezpłatnego znieczulenia lub nie wiesz gdzie udać się z bólem zęba w godzinach wieczornych, sprawdź jakie świadczenia stomatologiczne na NFZ Ci przysługują. Przeczytaj informacje poniżej- postaramy się wyjaśnić wszystkie, budzące wątpliwości kwestie.

 1. Skierowanie do stomatologa- czy jest potrzebne
 2. Dostępność poradni stomatologicznych na NFZ lepsza niż myślisz
 3. Świadczenia stomatologiczne na NFZ- czyli co wyleczysz u stomatologa bezpłatnie
 4. Kto ma prawo do dodatkowych świadczeń u dentysty i jakie dokumenty trzeba okazać podczas wizyty
 5. Czy można dopłacić do lepszej plomby w ramach wizyty na NFZ
 6. Gdzie się udać z bolącym zębem w godzinach wieczornych lub w święta
 7. Do jakiego specjalisty udać się z Twoim problemem w jamie ustnej?

Skierowanie do stomatologa- czy jest potrzebne

Aby skorzystać z leczenia stomatologicznego nie jest wymagane skierowanie. Co ważne, Pacjent ma prawo wyboru spośród wszystkich placówek i lekarzy, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. Pacjentowi bezpłatnie przysługą tylko świadczenia wymienione w odpowiednim Rozporządzeniu (linki do szczegółowych wykazów zamieszczamy poniżej).

Dostępność poradni stomatologicznych na NFZ lepsza niż myślisz

Jeśli chodzi o dostępność, a co za tym idzie liczbę poradni stomatologicznych posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, wydaje się być wystarczająca. Wg danych NFZ w całym kraju jest ich prawie 8900. To bardzo dużo zwłaszcza biorąc pod uwagę inne poradnie specjalistyczne, których liczba jest znacznie mniejsza (np. w woj. zachodniopomorskim poradni laryngologicznych jest około 80, natomiast stomatologicznych aż 700).

Szczególnie dużą ilością poradni stomatologicznych wyróżnia się 6 województw- tj. woj. śląskie- ok.1000 poradni, woj. wielkopolskie- ok. 820, woj. mazowieckie- ok. 810, lubelskie- ok. 740, podkarpackie- ok. 710 i zachodniopomorskie- około 700. Uwagę zwraca ich duża dostępność w województwie lubelskim, zwłaszcza w odniesieniu do woj. mazowieckiego, gdzie jest tylko około 70 poradni więcej przy ponad 2,5 raza większej liczbie ludności. Biorąc pod uwagę pozostałe województwa, tam również znajduje się spora ich liczba- od około 230 w województwie lubuskim do około 650 w województwie dolnośląskim.

Jeśli chodzi o terminy do poradni stomatologicznych na NFZ są one naprawdę krótkie. Uwzględniając tak dużą liczbę placówek, które udzielają świadczeń z tego zakresu nie powinniśmy się jednak dziwić. Tak naprawdę jesteśmy w stanie umówić się na wizytę do wybranej poradni w ciągu kilku dni, a nawet na dzień następny.
Nieco dłuższe kolejki możemy napotkać w przypadku poradni chirurgii stomatologicznej czy protetycznej. Wszystko to wynika z faktu, iż liczba poradni o tych specjalnościach jest już znacznie mniejsza. Dla przykładu, w przytaczanym wyżej województwie lubelskim, w którym znajduje się około 740 poradni stomatologicznych są zaledwie 24 poradnie chirurgii stomatologicznej i 44 poradnie protetyki stomatologicznej.

Skoro dostępność do dentysty na NFZ jest tak duża i nie ma długich kolejek, dlaczego wciąż tak mało osób korzysta z wizyt bezpłatnych decydując się na leczenie prywatne i często niemałe koszty z tym związane? W zdecydowanej większość przypadków powodem może być niska jakość usług, a dokładniej materiałów stosowanych przy udzielaniu świadczeń refundowanych. Powszechnie wiadomo, że materiały te są mniej trwałe lub mniej estetyczne przez co spora część pacjentów rezygnuje z możliwości bezpłatnego leczenia, głównie plombowania zębów.

Czy jednak w każdym przypadku trzeba się obawiać wizyt refundowanych? Czy wszystkie usługi bezpłatne wykonywane są w niższej jakości? Może warto jednak zaoszczędzić pieniądze na przykład usuwając kamień nazębny w ramach NFZ? Świadczenie to należy się nam bezpłatnie 1 raz w roku, a prywatnie musimy zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od placówki.
Kolejnym powodem rzadkiego korzystania z wizyt refundowanych może być może przekonanie, że tak jak w przypadku większości poradni działających w ramach NFZ terminy wizyt są bardzo odległe i nie warto nawet dzwonić i pytać.

Świadczenia stomatologiczne na NFZ- czyli co wyleczysz u stomatologa bezpłatnie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa bardzo szczegółowo co należy nam się bezpłatnie, jak często oraz w jakich sytuacjach. Zamieszczono w nim również podział na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, świadczenia chirurgii stomatologicznej, protetyki, a także te kierowane do osób z grup wysokiego ryzyka chorób zakaźnych.
Mając na uwadze te najczęściej spotykane, bezpłatnie możemy skorzystać między innymi z:

 • badania lekarskiego z instruktażem higieny jamy ustnej (1 raz w roku kalendarzowym),
 • badania lekarskiego kontrolnego (3 razy w roku kalendarzowym),
 • badania żywotności zęba (3 zęby sąsiednie lub przeciwstawne),
 • RTG zęba, 2 zdjęcia wewnątrzustne (do 2 zdjęć w roku kalendarzowym),
 • znieczulenia miejscowego powierzchniowego, nasiękowego,
 • leczenia próchnicy powierzchniowej,
 • odbudowy ubytków,
 • wypełnienia kanału (dorośli od 3 do 3, dzieci i młodzież do 18 r.ż., kobiety w ciąży i połogu- wszystkie zęby),
 • czyszczenia kamienia (1 raz w roku kalendarzowym),
 • płukania kieszonki dziąsłowej (każdorazowo przy wizycie),
 • usunięcia zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego,
 • chirurgicznego usunięcia zęba.

Szczegółowe wykazy poszczególnych procedur stomatologicznych znajdziemy w kolejnych załącznikach do Rozporządzenia.

 1. wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych
 2. wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia
 3. wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym
 4. wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych
 5. wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 6. wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 7. wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej
 8. wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 9. wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej
 10. wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
 11. wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych

źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Kto ma prawo do dodatkowych świadczeń u dentysty i jakie dokumenty trzeba okazać podczas wizyty

Szczególne prawa w gabinecie stomatologicznym mają kobiety w ciąży i połogu, dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia oraz osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

 • Kobiety w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie) mają zagwarantowane rozszerzone leczenie endodontyczne – czyli leczenie kanałowe zęba, a także dodatkowy materiał stomatologiczny jakim jest cement chirurgiczny używany jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
  Uwaga: Jeśli chodzi o konieczne do okazania dokumenty, w przypadku kobiet ciężarnych jest to karta przebiegu ciąży, a w przypadku kobiet w połogu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Zdarza się, że wystarczy jakikolwiek dokument potwierdzający, że kobieta urodziła (należy dopytać w placówce).
 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia– to grupa, której przysługuje zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych do ukończenia 7. roku życia, lakierowanie wszystkich zębów stałych, impregnacja zębiny zębów mlecznych, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego, kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych, leczenie chorób przyzębia, zabiegi chirurgiczne – operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.
  Dodatkowo jeśli chodzi o leczenie ortodontyczne, a także kontrolę wyników po jego zakończeniu, przysługuje bezpłatnie do ukończenia 12. roku życia. Dziecku do ukończenia 13 roku życia przysługuje także raz do roku bezpłatna wymiana aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
  Uwaga: W przypadku dzieci nieubezpieczonych wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość lub skróconego odpisu aktu urodzenia.
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym– tym pacjentom przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, a także kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.
  Uwaga: Jeśli chodzi o dokument potwierdzający prawo do dodatkowych świadczeń, placówki zwykle żądają okazania zaświadczenia o niepełnosprawności.

Przepisy przepisami, życie życiem… Niestety nie w każdym gabinecie czy placówce osoby z dodatkowymi uprawnieniami mogą na nie liczyć… Zdarza się bowiem, że placówki nie znają treści rozporządzenia, nie do końca orientują się lub udają, że nie wiedzą co należy się poszczególnym grupom uprzywilejowanym. Bywa, że osobom niepełnosprawnym (co najgorsze bez ich wiedzy) zakładane są plomby gorszej jakości zamiast tych światłoutwardzalnych. Jako że lekarze mają możliwość dokonać wyboru, które z pośród świadczeń gwarantowanych będzie najbardziej odpowiednie dla ich pacjenta może niekiedy dochodzić do nadużyć, a co za tym idzie obniżenia jakości leczenia kosztem pacjenta. Mając na uwadze powyższe warto znać swoje prawa i wiedzieć gdzie szukać potwierdzenia tego co nam się należy.

Czy można dopłacić do lepszej plomby w ramach wizyty na NFZ

Każdorazowo należy to ustalić w placówce, do której chcemy się udać. NFZ na swoich stronach informuje, że: „Świadczenia gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia są w całości finansowane przez NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez pacjentów. Świadczenia wykonane w innym standardzie, niż określony w rozporządzeniu, w całości finansowane są przez pacjenta”. Zdarzają się miejsca, w których dopłata za plombę światłoutwardzalną podczas wizyty na NFZ jest możliwa. Dopłacamy wówczas określoną przez dentystę kwotę (np. 80 czy 100 zł), a wizytę i inne towarzyszące świadczenia, np. przegląd, czyszczenie kamienia opłaca za nas NFZ. Coraz częściej jednak dentyści każą zdecydować się na jedną z opcji- albo korzystamy z bezpłatnego leczenia i przyjmujemy w pełni jego standard, albo decydujemy się na leczenie prywatne. Wówczas za wizytę i wszystkie inne świadczenia będziemy musieli zapłacić sami.

Jeśli zdecydujemy się na założenie plomby, którą refunduje NFZ powinniśmy liczyć się z jej gorszą jakością. W zębach od 4 do 8 dentyści mają możliwość założenia plomb amalgamatowych- to te niekoniecznie estetycznie wyglądające, w srebrnym kolorze. Pomimo iż są bardzo trwałe zawierają śladowe ilości rtęci, przez co coraz większa liczba osób z nich rezygnuje. Wykazano ich szkodliwe działanie na organizm człowieka poprzez wydzielanie się rtęci (np. podczas korzystania z telefonów komórkowych, czy wykonywania badań rezonansu magnetycznego). Do wypełnień zębów przednich (od 3 do 3) stosuje się plomby kompozytowe, a dokładniej kompozytowy materiał chemoutwardzalny, zwykle o standardowym kolorze, który charakteryzuje się krótką trwałością i łatwym przebarwianiem podczas np. picia kawy czy palenia tytoniu.

Gdzie się udać z bolącym zębem w godzinach wieczornych lub w święta

W przypadku nagłego, ostrego bólu zęba, obrzęku twarzy, urazu (w tym złamania zęba, żuchwy czy szczęki) lub krwawienia w jamie ustnej każdy z nas powinien zostać niezwłocznie przyjęty w placówce pełniącej dyżur w ramach nagłej pomocy stomatologicznej. Należy jednak mieć na uwadze, że placówki te działają jedynie w godzinach wieczornych i nocnych, tj. od 19.00 do 7.00 (pn.- pt.) oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne. Gabinety pełniące dyżur stomatologiczny przyjmują pacjentów jedynie w nagłych przypadkach. Trzeba pamiętać, że świadczenia stomatologiczne udzielane w ramach dyżurów mają charakter doraźny łącznie z ekstrakcjami czyli usuwaniem zębów, a ich głównym zadaniem jest uśmierzenie bólu. Szczegółowy wykaz świadczeń udzielanych w ramach nagłej pomocy stomatologicznej zamieszczony został w punkcie 3.

Nie wiesz, które placówki pełnią takie dyżury w Twoim województwie? Możesz znaleźć je korzystając z Informatora Pacjenta.

Do jakiego specjalisty udać się z Twoim problemem w jamie ustnej?

Stomatologia zachowawcza– to inaczej profilaktyka i leczenie próchnicy zębów.

Pedodoncja– inaczej stomatologia dziecięca. Zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem zębów i jamy ustnej u dzieci.

Ortodoncja– zajmuje się leczeniem wad zgryzu, korygowaniem nieprawidłowego ustawienia zębów i szczęki.

Leczenie ortodontyczne – odbywa się za pomocą specjalnych aparatów ortodontycznych stałych bądź ruchomych. Leczenie ortodontyczne można przeprowadzić zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Jednak trzeba pamiętać, że wczesne leczenie ortodontyczne daje lepsze efekty gdyż zęby dopiero się kształtują.

Endodoncja– leczenie kanałowe zębów, które jest konieczne w momencie zapalenia miazgi zęba. Leczenie endodontyczne pozwala uniknąć usunięcia zęba i jest przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym.

Periodontologia– zajmuje się leczeniem chorób dziąseł i tkanek wokół zęba czyli przyzębia.

Chirurgia stomatologiczna – to cały szereg zabiegów w jamie ustnej między innymi:

 • usuwanie zębów stałych i mlecznych,
 • resekcje wierzchołków korzeni zębów,
 • podcinanie wędzidełek warg i języka,
 • wycinanie guzków, torbieli, ropni błony śluzowej jamy ustnej.

Chirurgia szczękowo-twarzowa– zajmuję się problemami zdrowotnymi w okolicach tkanek miękkich oraz struktur kostnych twarzy i szyi.
Zabiegi wykonywane w ramach chirurgii szczękowo-twarzowej to między innymi:

 • zmiany skóry twarzy, szczególnie te wymagające rekonstrukcji,
 • chirurgia oczodołu,
 • torbiele oraz guzy kości twarzy,
 • złamania kości twarzy, ran oraz zniekształceń powstałych w skutek urazu,
 • leczenie chirurgiczne zmian tkanek jamy ustnej,
 • leczenie ropni twarzy i szyi,
 • chirurgia wędzideł warg i języka,
 • chirurgiczne leczenie zatok szczękowych
 • leczenie schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych,
 • leczenie stanów zapalnych części twarzowej czaszki.

Protetyka stomatologiczna– zajmuje się rekonstrukcją, a także rehabilitacją narządu żucia. Jej celem jest przywrócenie wyglądu oraz funkcji uzębienia, poprzez odbudowę brakujących zębów. W tym celu stosuje się protezy stałe bądź ruchome.

Stomatologia estetyczna– jej zadaniem jest poprawa wyglądu zębów. W ramach stomatologii estetycznej wykonywane jest między innymi:

 • wybielanie zębów,
 • zakładanie licówek, koron lub mostów,
 • plastyka dziąseł.

Implantologia jest dziedziną stomatologii zajmującą się uzupełnianiem braków zębowych. Polega na trwałym połączeniu implantu (śrubki) z kością pacjenta, które umożliwia odtworzenie brakujących korzeni zębów a następnie wykonanie ich odbudowy protetycznej.

Autor: Katarzyna Surowiec, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

Najnowsze artykuły
Komentarze
 • Maria
  Odpowiedz

  Dzień dobry.. pytanie mam takie: co w takim razie zmienia szeroko reklamowana ustawa, uprawniająca dzieci do NIELIMITOWANEGO leczenia stomatologicznego. Ciągle słysze, że ustawa wejdzie w życie 12.bm., że bedą “dentobusy” itp.
  Pozdrawiam
  Maria

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search