Swoje leki w szpitalu lub opłata za nocleg z dzieckiem to norma? Sprawdź, czy placówka miała prawo zażądać opłaty

 w leczenie szpitalne, Niezbędnik pacjenta

Każdy przebywający w szpitalu powinien wiedzieć, jakie ma prawa jako pacjent oraz gdzie się zgłosić w przypadku, gdy te prawa nie są przestrzegane. Placówki ochrony zdrowia niejednokrotnie wykorzystują niewiedzę pacjentów, którzy nieświadomi godzą się z wymogami szpitali.
Placówka zażądała od Ciebie zapłaty za noc spędzoną przy łóżku dziecka? Zostałeś zmuszony do samodzielnego zakupy leków leżąc na oddziale? W artykule wyjaśnimy czy swoje leki w szpitalu to nadużycie ze strony placówki.

 1. Czy mogę nocować z dzieckiem w szpitalu?
 2. Czy będąc w szpitalu muszę zaopatrzyć się w leki?
 3. Czy szpital ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta na oddział?
 4. Skarga na szpital – co powinna zawierać i gdzie można ją złożyć?

Czy mogę nocować z dzieckiem w szpitalu?

Szpitalna opłata pobierana przez niektóre placówki, za pobyt przy dziecku podczas hospitalizacji, wynika z zapisu w ustawie o prawach pacjenta. Zgodnie z art. 35 tej ustawy, to rodzic ponosi koszty związane z pozostaniem przy dziecku na czas leczenia w oddziale. Nie we wszystkich placówkach pobierane są jednak te opłaty. Kierownicy placówek uzasadniają ich brak, złymi warunkami lokalowymi w jakich muszą przebywać rodzice (spanie na podłodze z powodu braku łóżek, ciasne, przepełnione sale). W szpitalach, w których pobierane są opłaty ich wysokość ustala kierownik placówki. Koszty muszą być znane wszystkim ewentualnym zainteresowanym- ta informacja powinna wisieć w widocznym miejscu, np. w gablocie informacyjnej szpitala a także na stronie internetowej. W zależności od placówki wahają się one od kilku do kilkunastu złotych za dobę. Co istotne, w niektórych placówkach z opłaty zwolnieni są rodzice dzieci do określonego wieku (np. do 6 lub 8 miesiąca życia), lub matki karmiące piersią.

Gdy trafiamy z dzieckiem do szpitala, z całą pewnością nie myślimy o kosztach, jakie będziemy musieli ponieść- zdrowie dziecka jest dla nas najważniejsze. Warto jednak upewnić się ile będzie nas kosztować obecność przy łóżku dziecka.

Czy będąc w szpitalu muszę zaopatrzyć się w leki?

Według ustawy o świadczeniach medycznych, pacjenci przyjęci na leczenie szpitalne mają zapewnione leki niezbędne do wykonania świadczenia. W rzeczywistości jednak często proszeni są o zabranie swoich leków na czas pobytu w szpitalu. Dotyczy to zwłaszcza tych leków, które przyjmowane są systematycznie, a które nie są związane z pobytem na oddziale. Przykładowo, gdy leżymy w szpitalu oczekując na wycięcie woreczka żółciowego, a przyjmujemy leki na cukrzycę, możemy zostać poproszeni o zabranie ich ze sobą. Szpital podczas krótkotrwałego pobytu Pacjenta, może akurat nie mieć potrzebnego leku na stanie, jednak gdy leki nam się skończą szpital ma obowiązek sprowadzić je dla nas.

Czy szpital ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta na oddział?

W przypadku chorych, których stan zagraża życiu lub zdrowiu lub ulega nagłemu pogorszeniu, szpital nie może odmówić przyjęcia na oddział. Odmowa przyjęcia może nastąpić jedynie w związku z wystąpieniem siły wyższej (braku prądu, braku odpowiedniej kadry lekarskiej, braku odpowiedniego sprzętu). W takiej sytuacji szpital musi wskazać choremu inną placówkę, gdzie zostanie udzielona pomoc. W sytuacji gdy do szpitala zgłaszają się pacjenci w stanie stabilnym (niezagrażającym zdrowiu i życiu), placówka może odmówić przyjęcia na oddział. Odmowa hospitalizacji może wynikać z braku umowy z NFZ na konkretne świadczenie, niewpisania się pacjenta na listę oczekujących, niestawienie się chorego w wyznaczonym terminie lub braku ważnego skierowania.

Skarga na szpital – co powinna zawierać i gdzie można ją złożyć?

Każdy pacjent, ma prawo złożyć skargę w przypadku gdy zostały naruszone jego prawa, lekarz lub placówka nie zapewniła odpowiedniej opieki. Należy jednak pamiętać, że tylko poprawnie przygotowane pismo rozstanie rozpatrzone. Oto informacje, których nie może zabraknąć:

 • Imię, nazwisko oraz dane teleadresowe skarżącego
 • Nazwa oraz dane teleadresowe placówki, której skarga dotyczy
 • Powód kierowania skargi (uzasadnienie wnoszonej skargi)
 • Niezbędną dokumentację dotyczącą sprawy

W przypadku gdy składamy skargę w imieniu osoby trzeciej, należy do niej dołączyć pisemne upoważnienie.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem skargi i wnioski mogą być wnoszone w jeden ze sposób:

 • „pisemnie;
 • telegraficznie lub za pomocą dalekopisu;
 • za pomocą telefaksu;
 • za pomocą poczty elektronicznej;
 • ustnie (przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują zarówno wnoszący jak i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy).”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

W zależności od sytuacji oraz od tego, kogo tyczy się skarga, Pacjent może złożyć ją w jednym z miejsc:

 • u Ordynatora Oddziału- jeśli skarga dotyczy pracownika szpitala (np. lekarza, pielęgniarki);
 • u Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub pielęgniarek i położnych;
 • w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta – w sytuacji naruszenia praw pacjenta podczas leczenia, przebywania w Szpitalu;
 • w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- w sytuacjach zastrzeżeń do przechowywania lub udostępniania dokumentacji medycznej;
 • we właściwym Oddziale NFZ lub w Centrali NFZ- jeśli skarga dotyczy zastrzeżeń co do udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Autor: Katarzyna Surowiec, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

 

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search