Ubezpieczenie zdrowotne studenta – opieka zdrowotna na studiach

 w lekarz rodzinny, Niezbędnik pacjenta, wizyta u lekarza specjalisty

W całym kraju na uczelniach wyższych już odbyły się uroczyste inauguracje kolejnego roku akademickiego. Październik to dla większości studentów i doktorantów czas odnalezienia się w nowej sytuacji – trzeba zapoznać się z organizacją roku akademickiego, planem zajęć oraz przystosować się do nowej rzeczywistości życia studenckiego, a niejednokrotnie innego miejsca zamieszkania. Warto jednak zadbać także o kwestie bezpłatnej opieki medycznej. Ubezpieczenie zdrowotne studenta – co należy o nim wiedzieć? Pewnie niejednokrotnie zadawaliście sobie pytanie: Czy studentowi przysługuje bezpłatna opieka medyczna? Co należy zrobić, żeby bezpłatnie korzystać z opieki medycznej? Kiedy takie prawo wygasa? Poniżej wyjaśniamy Wam najważniejsze informacje związane z korzystaniem ze świadczeń medycznych przez studentów.

young-791849_1920

 1. Ubezpieczenie zdrowotne studenta.
 2. Czy studenci pochodzący z innych krajów mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?
 3. Czy studenci wyjeżdżający za granicę mogą skorzystać z opieki medycznej?
 4. Czy student ma prawo do świadczeń opieki medycznej po zakończeniu nauki?
 5. W jakich sytuacjach ubezpieczenie zdrowotne studenta wygasa?
 6. Jaki dokument stanowi dowód ubezpieczenia studenta?
 7. W jaki sposób student może sam sprawdzić czy jest ubezpieczony?
 8. Czy student może skorzystać z porady lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (tzw. lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu)?

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Aby studenci mogli bezpłatnie korzystać z opieki medycznej muszą zadbać o kilka formalności, które im na to pozwolą. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Są możliwe trzy warianty takiego ubezpieczenia:

 • zgłoszenie studenta przez rodziców
  Studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców. Aby student miał możliwość skorzystania z takiego ubezpieczenia jedno z rodziców powinno zgłosić swoje dziecko (studenta) do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
  W sytuacji gdy rodzice nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, student może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez któregoś z dziadków, a jeżeli oni nie posiadają ubezpieczania, student powinien wnioskować o zgłoszenie do ubezpieczenia przez swoją uczelnię.
 • zgłoszenie studenta przez uczelnię
  Jeżeli student nie może skorzystać z żadnej innej opcji zgłoszenia do ubezpieczenia, powinien wnioskować o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoją uczelnie. W tym celu musi zgłosić się do dziekanatu, gdzie zostanie poinformowany o procedurze.
 • zgłoszenie studenta przez pracodawcę
  Jak każda inna osoba studenci też mogą mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Mówiąc najprościej sytuacja ta dotyczy studentów, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, pobierają rentę czy prowadzą własną działalność gospodarczą.
  Student, który jest zatrudniony na umowę o pracę ma odprowadzane składki przez pracodawcę. Natomiast studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą sami odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Co ważne, studenci którzy ukończyli 26. rok życia i pracują dorywczo na umową zlecenie także podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu – wówczas składki odprowadza za nich zleceniodawca.

Czy studenci pochodzący z innych krajów mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

Wszyscy studenci z krajów UE/EFTA mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Warunkiem jest posiadanie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydanej przez instytucję w kraju, w którym zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w Polsce, a są spoza krajów UE/EFTA mogą podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z właściwym wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy studenci wyjeżdżający za granicę mogą skorzystać z opieki medycznej?

Studenci, którzy podejmują edukację w krajach UE/EFTA mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej na podstawie zgłoszonej karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnej). Więcej informacji na temat karty EKUZ znajdziesz tutaj.

Czy student ma prawo do świadczeń opieki medycznej po zakończeniu nauki?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez studenta wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki. Kluczowa jest tutaj data zamieszczona na dyplomie ukończeniu studiów lub skreślenia z listy studentów.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie zdrowotne studenta wygasa?

Każdy student powinien pamiętać, że istnieje kilka sytuacji w przypadku, których zaistnienia jego ubezpieczenie zdrowotne wygasa. Wymienia się tutaj:

 • zaprzestanie kontynuacji nauki przez studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem życia;
 • ukończenie 26 lat;
 • ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła studenta – np. w sytuacji zmiany pracy przez rodzica i nie dopilnowania zgłoszenia studenta do ubezpieczenia;
 • skreślenie z listy studentów między 18. a 26. rokiem życia;
 • uzyskanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego np. w momencie kiedy student zostaje zatrudniony na umowę o pracę lub zakłada własną działalność gospodarczą.

Jaki dokument stanowi dowód ubezpieczenia studenta?

Potwierdzenie prawa do świadczeń medycznych następuje bezpośrednio w placówce medycznej za pomocą systemu eWUŚ. Jeżeli z różnych przyczyn weryfikacja aktualnego statusu ubezpieczenia studenta będzie niemożliwa, student, będzie mógł jednorazowo skorzystać z pomocy medycznej po okazaniu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego lub złożeniu oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczenia.

Przypominamy, że dokumentami, które stanowią dowód ubezpieczenia studenta są:

 • druk ZUS ZCZA (zobacz druk: ZCZA) lub ZUS ZCNA (zobacz druk: ZCNA) (dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia jako członka rodziny);
 • aktualna legitymacja studencka;
 • zaświadczenie wystawione przez zakład pracy rodzica lub też inny dokument potwierdzający opłacanie składek przez rodzica.

Należy pamiętać, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń ważny jest przez 30 dni. W sytuacjach nagłych, kiedy pomoc medyczna musi być udzielona natychmiast, dokument potwierdzający ubezpieczenie może zostać przedstawiony później.

W jaki sposób student może sam sprawdzić czy jest ubezpieczony?

Od 1 lipca 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił serwis internetowy ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Każda osoba może uzyskać login i hasło do serwisu udając się osobiście do odpowiedniego oddziału NFZ. Wówczas możliwe jest sprawdzenie na swoim indywidualnym koncie w dziale „Informacje o uprawnieniach” aktualny status ubezpieczenia.

Czy student może skorzystać z porady lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (tzw. lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu)?

Tak samo jak każdy ubezpieczony, również studenci maja prawo do zmiany lekarz POZ 3 razy w roku bezpłatnie. Oznacza to, że nawet zmieniając miejsce zamieszkania studenci mają prawo do do zmiany/wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki, a w przypadku kobiet także położnej podstawowej opieki medycznej w miejscowości, w której studiują.

Autor: Justyna Kosecka, Doradca Medyczny

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania na forum.

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search