Zwolnienie lekarskie za pobyt z dzieckiem w szpitalu. Sprawdź czy i kiedy ci się należy

 w leczenie szpitalne, Niezbędnik pacjenta

Trafiając nagle do szpitala, zazwyczaj nie zastanawiamy się co z naszą nieobecnością w pracy, zwolnieniem lekarskim czy zasiłkiem chorobowym. Te pytania pojawiają się nieco później – gdy wrócimy już do zdrowia lub w sytuacjach, gdy nasz pobyt w szpitalu jest planowany. W artykule poruszono między innymi kwestie wysokości zasiłku chorobowego oraz sytuacji, w których pacjent go nie otrzyma. Jeśli jesteś pracującym rodzicem i Twoje dziecko leczone jest w warunkach szpitalnych, sprawdź czy należy Ci się zwolnienie lekarskie za pobyt z dzieckiem w szpitalu.

 1. Czy należy się zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu prywatnym?
 2. Komu nie należy się chorobowe za pobyt w szpitalu?
 3. Zwolnienie lekarskie za pobyt dziecka w szpitalu
 4. Ile wynosi chorobowe za pobyt w szpitalu ?
 5. Ile za pobyt w szpitalu zapłaci osoba nieubezpieczona?

Czy należy się zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu prywatnym?

Jeżeli są wskazania medyczne- pacjent ze względu na swój stan zdrowia, nie ma możliwości powrotu do pracy (np. po operacji zaćmy), zwolnienie lekarskie należy się zarówno, gdy zabieg odbył się w placówce prywatnej, jak i tej, posiadającej kontrakt z NFZ.
Zdarzają się jednak placówki prywatne, w których lekarze nie wystawią tego dokumentu. Może się to zdarzyć, np. w przypadku zabiegów z dziedziny medycyny estetycznej. W jednej z klinik usłyszeliśmy, że w trakcie przebywania w klinice i czas rekonwalescencji, pacjent powinien wziąć urlop.
Biorąc pod uwagę powyższe, warto dopytać, przed planowanym pobytem w szpitalu prywatnym, czy na pewno otrzymamy zwolnienie i ewentualnie na jaki okres.

Komu nie należy się chorobowe za pobyt w szpitalu?

Warto wiedzieć, że nie każdy pobyt w szpitalu uprawnia do zasiłku chorobowego. Świadczenie nie należy się:

 1. osobom, które nie są ubezpieczone,
 2. osobom, które przebywały w szpitalu podczas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 3. osobom, które wyczerpały pełen okres zasiłkowy trwający nie dłużej niż 182 dni lub 270 dni, gdy był on spowodowany gruźlicą lub ciąży,
 4. osobom ubezpieczonym, które nie nabyły jeszcze prawa do zasiłku chorobowego.

W odniesieniu do pkt 4. podpowiadamy, kiedy nabywamy prawa do zasiłku chorobowego:

 • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego.
  Co ważne, do tego okresu wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub wynikała z urlopu wychowawczego, bezpłatnego lub odbywania czynnej służby wojskowej (w przypadku żołnierzy niezawodowych),
 • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego,
 • od 1 dnia ubezpieczenia, prawo do zasiłku należy się osobom, których nieobecność wynikła na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, osobom obowiązkowo ubezpieczonym, którzy mają co najmniej 10-letni okres ubezpieczenia oraz posłom i senatorom, którzy w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji, przystąpili do ubezpieczenia chorobowego.

art. 4. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zwolnienie lekarskie za pobyt z dzieckiem w szpitalu

Pracujący rodzic ma prawo do zwolnienia z pracy oraz otrzymania zasiłku opiekuńczego za czas spędzony z dzieckiem w szpitalu, jednak przepisy jasno wskazują, w jakich sytuacjach jest to możliwe.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuję gdy:

 1. obecność rodzica przy dziecku jest wskazana ze względów medycznych oraz gdy dziecko, w obecności rodzica jest spokojniejsze, łatwiej przyjmuje leki, pozwala na wykonanie zabiegów, nie płacze;
 2. nie ma możliwości przejęcia opieki przez innego członka rodziny, mieszkającego razem z rodzicami i dzieckiem (nie dotyczy to dzieci do 2 roku życia);
 3. rodzice (opiekunowie) nie wykorzystali rocznego limitu- 60-ciu dni  wypłaty zasiłku opiekuńczego (w danym roku kalendarzowym);
 4. godziny pracy rodziców (opiekunów prawnych dziecka) pokrywają się, co uniemożliwia pełnienie opieki naprzemiennej.
  W sytuacji gdy godziny pracy obojga rodziców są różne- pracują oni w systemie zmianowym, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Ile wynosi chorobowe za pobyt w szpitalu?

Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi 70% podstawy jego wymiaru z wyjątkiem:

 1. osób, które ukończył 50. rok życia – 80% (za okres od 15 do 33 dni);
 2. kobiet w ciąży- 100%;
 3. osób, które znalazły się w szpitalu na skutek wypadku w drodze do lub z pracy-100%;
 4. kandydatów na dawców (komórek, tkanek i narządów), którzy znaleźli się w szpitalu, aby poddać się niezbędnym badaniom- 100%.

Ważne! 

Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Ile za pobyt w szpitalu zapłaci osoba nieubezpieczona?

Szpital nie odmówi udzielenia pomocy nieubezpieczonemu pacjentowi, jednak musi się on liczyć z kosztami, jakie będzie musiał ponieść za pobyt i udzielone świadczenia. Nie da się jednoznacznie wskazać kwoty za jedną dobę na oddziale- jest ona uzależniona od wykonanych procedur, oddziału oraz samej placówki. Kwoty jakimi zostaną obciążone osoby bez ubezpieczenia mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych za dobę. Poniżej tabela z przykładowymi cenami za osobodzień w poszczególnych oddziałach szpitali w województwie pomorskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Należy wiedzieć, że cena osobodnia nie obejmuje zazwyczaj zabiegów wykonywanych podczas pobytu na oddziale, ani wyrobów medycznych. Osobodzień odnosi się do pobytu pacjenta na oddziale.

Dlaczego nie da się jednoznacznie określić kosztów leczenia w szpitalu? Skąd takie rozbieżności w cenach? Dlaczego w jednym szpitalu za dobę spędzoną na oddziale neurologicznym zapłacimy aż 1000 zł, a w innym 320? Analizując poszczególne ceny za osobodzień należy przede wszystkim wziąć pod uwagę:

 1. rodzaj placówki (szpitala)-  czy jest to wysokospecjalistyczny szpital kliniczny, mający w swej strukturze kilkanaście oddziałów, wojewódzki, czy mniejszy, powiatowy, udzielający świadczeń jedynie w kilku oddziałach;
 2. renomę placówki- w popularnych, cieszących się dobrą opinią placówkach, mieszczących się w centrach dużych miast, ceny są zazwyczaj wyższe;
 3. zatrudniony personel-  gdy w szpitalu pracują cenieni lekarze specjaliści, z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, koszty świadczeń wzrastają;
 4. sprzęt i wyposażenie placówki- jeśli placówka posiada nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt, wpływa na to wysokość cen za usługi.

Autor: Katarzyna Surowiec, Doradca Medyczny

Zachęcamy również do zadawania pytań i komentowania na forum.

 

Polecane wpisy

Zostaw komentarz

Start typing and press Enter to search